Oppdatert kostnadsindeks for anleggsmaskiner

10.12.2018
Dumper med grus

Driftskostnadene for anleggsmaskiner gikk opp med 4 % det siste året. 

Fra november 2017 til november 2018 økte kostnadene for drift av anleggsmaskiner med 4%.
Kostnadene den siste måneden har gått ned med 0,7 % og skyldes i hovedsak lavere dieselpris.
Siden nyttår har kostnadene økt med 2,8 %.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte