Viktig samling for partene i anleggsbransjen

12.12.2018
NAF og MEF 12.12.18.jpg

- Et godt samarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden er en forutsetning for å finne gode løsninger på bransjeutfordringer, mener Norsk Arbeidsmandsforbund og MEF.

Fra venstre Anita Johansen og Julie Brodtkorb. Foto: Marie Oftedal, MEF

Onsdag 12. desember var NAF og MEF samlet til lunsj til lunsj-møte på Fornebu. Sentrale tema for møte var blant annet hvordan partssamarbeidet kan styrke innsatsen for å sikre konkurranse på like vilkår i anleggsbransjen. Distriktssekretærer og region- og distriktssjefer vil delta på samlingen.

– Jeg har nå vært leder for MEF i over ett år, og jeg har fra starten av opplevd samarbeidet med arbeidstakersiden som særdeles viktig og konstruktivt.  Et av Norges store fortrinn er «den norske modellen» med godt samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Derfor starter vi nå noe vi håper blir en årlig tradisjon med en felles samling. Det senker terskelen for å ta opp små og store utfordringer rundt om i landet, sier MEFs administrerende direktør, Julie Brodtkorb.

– Det gode samarbeidet Norsk Arbeidsmandsforbundet har med Maskinentreprenørenes Forbund er viktig for å videreutvikle trygge, fremtidsretta arbeidsplasser med gode lønns- og arbeidsvilkår, sier nestleder i Arbeidsmandsforbundet, Anita Johansen.

Mange felles verdier

Øvrige tema som ble diskutert var erfaringer med tariffavtale, lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og fagutdanningen i anleggsbransjen.

– Selv om vi har ulike roller deler disse to organisasjonene mange felles verdier. Vi ønsker begge å legge til rette for en seriøs bransje der de gode aktørene vinner, og de useriøse stenges ute. Vi har større mulighet til å oppnå gode resultater sammen enn hver for oss, sier Julie Brodtkorb.

For MEF var samlingen også starten på en viktig debatt om det organiserte arbeidslivet internt. Formålet vil være å løfte kompetansen på dette området i hele organisasjonen

– Dette er starten på flere positive tiltak. Flere distrikter har allerede planlagt lokale felles samlinger i 2019, sier Anita Johansen.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte