Historieløst av Hegnar

14.12.2018
Julie M. Brodtkorb. Foto Runar Daler.jpg

Trygve Hegnars leder 13. desember er virkelig et kinderegg av overraskelser. Kommentar fra adm. dir. Julie Brodtkorb. 

Foto: Runar Daler, Anleggsmaskinen

Innlegget sto først på trykk i Finansavisen 14.12.2018. 

La meg oppsummere: Hegnar uttaler støtte til MDG i synet om at innhenting av husholdningsavfall i Oslo må være en kommunal oppgave. Hegnar avskriver langt på vei private tjenesteleverandører i dette markedet, og topper det hele med å omtale privat drift som «rene fellen». Her hjelper det dessverre ikke å klype seg selv i armen.


Hvis vi ser bort ifra overraskelsesmomentet er dessverre resten av teksten skuffende historieløs. Å hevde at kommunal egenregi i Oslo er en garanti for at innhentingen av husholdningsavfall går knirkefritt faller på sin egen urimelighet. Realiteten er at innsamlingen i dag gjennomføres til en høyere pris og med flere brukerklager enn det gjorde da man hadde en fungerende konkurranse om denne tjenesten.

Historien i Oslo kommune viser at det i perioden 1991 til 2016 ble samlet inn avfall av private leverandører som oppnådde stadig bedre innsamling, mer effektiv logistikk og med lavere antall klager etter hvert som erfaringsgrunnlaget økte.

Denne erfaringen av hvordan Oslo best blir betjent, med minimal transport og med minimale utslipp, har blitt bygget over mange år av seriøse og profesjonelle leverandører som forstår sitt fag. Vi snakker blant annet om sjåfører som effektiviserer sin kjøring for å redusere drivstofforbruket, utslippene og støyen som beboerne må stå ut med.

Dette er kvaliteten som private leverandører leverte frem til 2016. Derfor lugger det kraftig i anstendighetsfølelsen når Hegnar velger å karakterisere hele den private renovasjonsbransjen som «Veireno II».

Vi kan alle være enige om at situasjonen som oppsto i 2016 burde vært unngått. Dessverre er det slik at dårlige offentlige innkjøp gir dårlige utfall for innbyggerne. Det blir imidlertid feil å bruke det som argument for å stenge døren for de bidragene som mange seriøse private aktører kan gi når det gjelder effektivitet og innovasjon i avfallshåndteringen.

Offentlige innkjøpere handler varer og tjenester for over 500 milliarder kroner årlig. Det store flertallet av disse innkjøpene fungerer godt for oppdragsgiver, innbyggerne og næringslivet. Blind tro på kommunal egenregi er ingen farbar vei. Med mindre det er høyere pris og dårlige tjenester som er målet da, Hegnar?

Julie Brodtkorb
Administrerende direktør i MEF

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte