Endringer i reglene for sentral godkjenning

14.12.2018
Paragraf 220x147.jpg

1. desember 2018 trådte endringene i reglene for sentral godkjenning i kraft.

Samtidig er veiledningen til byggesaksforskriften oppdatert. Veiledningen utdyper hvordan forskriftsendringene skal forstås.

Her kan dere lese om de viktigste endringene. 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte