Snørr og barter

20.12.2018
Søppel gjenvinning avfall

Finansavisen skrev på lederplass at MEF tar feil om konkurranseutsetting av avfallshåndtering. Tross påpekning av faktafeil vil de ikke gi oss tilsvarsrett. Derfor publiserer vi innlegget her.

Trygve Hegnar omtaler meg på lederplass i Finansavisen 18. desember som en «moroklump» og vitsemaker. Det lever jeg fint med. Men Hegnars omtrentlige omgang med fakta kan ikke stå uimotsagt. 

Jeg har aldri hevdet at Oslo kommune nå mottar over 30 000 klager, slik det påstås i lederen. Dette tallet tilhører den kaotiske vinteren 2016/17, da Veireno overtok driften av Oslos renovasjonskjøring. Hegnar hopper lett over et av mine hovedpoeng; klagenivået i dag ligger høyere enn det var da private leverandører gjorde jobben i perioden før Veireno overtok.

Siden Hegnar likevel velger å bruke mye spalteplass på situasjonen som oppsto i 2016 ønsker jeg å komme med noen presiseringer. Foranledningen til Veireno-kontrakten var at Oslo kommune ønsket å oppnå innovasjon og besparelser. Anskaffelsen feilet grovt fordi tildelingen av kontrakt primært var basert på pris og ikke på gjennomføringsevne. Det er fremdeles uforståelig hvordan hele oppdraget kunne tildeles en aktør som var tilnærmet uerfaren med renovasjon.

Renovasjonsetaten gjennomførte riktignok flere leverandørdialoger, men det var lite dialog å få ut av samlinger der konkurrenter skulle sitte i samme rom og fortelle om sine konkurransefortrinn.

Videre tok Oslo kommune en alt for stor risiko da de i 2016 valgte å tildele all renovasjonshåndtering til én aktør. Vi i MEF mener det er mer hensiktsmessig å fordele Oslo på minst to leverandører, som hver seg har tilstrekkelig erfaring og soliditet til å utføre tjenesten.

Prispress fra kommunal side på renovasjonsområde er dessverre ikke noe nytt. Mange kommuner har en blind tro på at laveste pris er det eneste innbyggerne er opptatt av. Jeg er overbevist om at konkurranse gir den beste utnyttelsen av fellesskapets ressurser, men det forutsetter at oppdragsgiver evner å vurdere løsningene som leverandørene foreslår.

Tallene vi har fått fra Renovasjonsetaten viser at kostanden tilknyttet renovasjonskjøringen i dag ligger over det nivået det var før Veireno-kontrakten i 2016. Vi har også forstått det slik at flere utviklingsprosjekter i etaten er satt på vent og at midlene er kanalisert til renovasjonshåndteringen. De reelle kostnadene ved egenregi er usikre. Er dette virkelig riktig bruk av fellesskapets ressurser?

Enhver har rett til sin egen mening, men ikke til sine egne fakta. Ved å omtale privat drift som «rene fellen» lukker Hegnar øynene for å ta i bruk erfaringene fra Oslo. Disse gir tydelige føringer for hvordan kommuner og leverandører i fellesskap kan levere en best mulig tjeneste til innbyggerne. Og det er for viktig til å vitse bort.


Julie Brodtkorb

Administrerende direktør
MEF

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte