Vinterdrift av vei - nytt e-læringskurs

02.01.2019
Brøyting snø vinter.jpg

Kurset er rettet mot alle operatører og arbeidsledere innenfor vinterdrift av vei.

Kurset har en varighet på ca tre timer og avsluttes med en prøve som forbereder for test på Vegvesenets vegstasjoner. 

- Vinterdriften har stor betydning for framkommelighet og trafikksikkerhet på veiene. Det derfor viktig å holde fokus på faglig utvikling, forteller Espen Wicken, fagsjef i MEF.

Drift av veier om vinteren krever en god organisering og beredskap slik at nødvendige tiltak raskt kan settes i verk for å holde standardkravene som er satt. Standardenkravene for vinterdrift er beskrevet i Vegvesenets håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger.

Etter å ha gjennomført opplæringen skal operatørene og arbeidslederne:

 • kjenne til hvilke HMS-krav som gjelder
 • kjenne til informasjonskilder og kunne innhente informasjon for beslutningsstøtte
 • kunne planlegge og gjennomføre rettidige driftsoppgaver
 • kjenne til utstyr som er aktuelt for ulike type driftsoppgaver
 • kjenne til riktig bruk og vedlikehold av utstyr
 • kunne koordinere arbeidet opp mot driftsansvarlig. 

Kurset inneholder følgende temaer:

 • Om jobben og måten å gjøre det på, kontrakter, opplæring etc
 • HMS og TS
 • Meteorologi (om verktøy og værsituasjoner)
 • Brøyteutstyr
 • Friksjon og friksjonsmåling
 • Strøutstyr
 • Sanding
 • Salting
 • Andre oppgaver

Les mer om kurset her. 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte