Oppdatert kostnadsindeks for anleggsmaskiner

09.01.2019
Dumper med grus

Driftskostnadene for anleggsmaskiner gikk opp 2,8 % det siste året.

Kostnadene for drift av anleggsmaskiner gikk opp med 2,8 prosent fra desember 2017 til desember 2018.

Den siste måneden fra november 2018 til desember 2018 gikk kostnaden ned med 1 prosent grunnet lavere dieselpriser.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte