Faglige seminarer for medlemmer

17.01.2019
Seminar avfallsdagene 2014

På Arctic Entrepreneur i neste uke blir det egne seminar spesielt rettet mot MEFs medlemmer. 

Programmene for alle de faglige seminarene er publisert. Vi håper du finner noe av interesse. I år har vi i tillegg til de faste seminarene VA-dagen og Sprengningsdagen fått inn to nye. 

Bransjedagen er spesielt rettet mot MEF-medlemmer. Det går parallelt med VA-dagen på tirsdag. MEFs advokat Thomas Kollerød har første innlegg hvor han blant annet snakker om praktiske utfordringene entreprenører møter i hverdagen i rollen som arbeidsgiver og entreprenør. 

Arild Løtveit har i flere år forelest på MEFs skoler, og han gir råd om hvordan man kan få bedre lønnsomhet med bedre prosjektledelse.  Vi får også et innlegg fra Difi, som snakker om hvilke miljøkriterier entreprenørene må forberede seg på. 


Torsdag kjører vi et eget seminar om KSMEF - vårt eget kvalitetssikringssystem som er en veldig populær medlemsfordel for våre medlemmer. Kvalitet og HMS i praksis - fra grøfta til kontoret. MEFs egne Jonny Korsnes, Marie Oftedal og Solvår M. Strand foreleser på seminaret. 

Her kan du se hele programmet for Arctic Entrepreneur 2019. 

Dersom du har behov for hjelp i forbindelse med påmeldingen, ber vi deg kontakte vår tekniske arrangør Meeting Management på telefon 22 55 50 11, eller på e-post: 
ae@event123.no

Meld deg på Arctic Entrepreneur 2019 her. 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte