Kvinner til kamp for norsk vannbransje

16.01.2019
hallingtreff rif norsk vann og mef.jpg

Norsk vannbransje må løfte seg selv fram for å få den oppmerksomheten og de rammebetingelsene som er nødvendig for å sikre godt drikkevann og forsvarlig avløpshåndtering.

Tre direktører som benyttet anledningen til å ta det obligatoriske selfie-bildet under Spørretimen på Hallingtreff. Fra venstre administrerende direktør i RIF, Liv Kari Skudal Hansteen, direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen, og administrerende direktør i MEF, Julie Brodtkorb. Foto: Odd Borgestrand

Fokuset på vann og avløp er nærmest fraværende i norske partiprogrammer, og da må vi selv ta jobben med å løfte fram vårt samfunnsoppdrag. 

Tre ledere innen norsk infrastruktur på ett brett under Hallingtreff 2019 var enig om at de har en jobb å gjøre og de er enig om å gjøre jobben sammen.

Administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund, Julie Brodtkorb, direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen, og administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening, Liv Kari Skudal Hansteen, var samkjørt om bransjens utfordringer og kom også med flere innspill på hvordan de kunne løses under Hallingtreffets «spørretime» på Geilo tirsdag 15. januar. 

Samhandling hjelper

De tre direktørene har lang erfaring med lobbyvirksomhet og politisk påvirkning. De siste par årene har de sett at sterk samhandling og felles budskap fra de tre organisasjonene har gitt resultater. 20 millioners bevilgning til det kommende kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur i tilknytning til NMBU på Ås er ett eksempel.

Adm.dir. Julie Brodtkorb oppfordret vannbransjen nærmest til å starte et opprør mot politiske myndigheter for å sikre framtida for norsk infrastruktur.

-De som oppnår noe er de som er pågående. Vi skal mase så mye at de nærmest kaster opp på statsministerens kontor når vi hver eneste uke ringer og krever å få vår egen vannminister. Det vil ikke koste en eneste budsjettkrone å legge hovedansvaret for vann og avløp til ett departement, og det er ingen nyhet at både MEF, RIF og Norsk Vann flere ganger har pekt på klima- og miljøminister Ola Elvestuen som det mest naturlige valget.  Vi er mange nok til å bråke ganske så bra overfor politiske myndigheter for å få vannminister og en fullverdig sektorlov på plass, sa Brodtkorb.

Les hele saken på Hallingtreff.no. 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte