Kurs i NS 3420: Anleggsdelen - grunnleggende

21.01.2019
lære skole kurs.jpg

Kurset gir grunnleggende innføring i en av de viktigste standarder innenfor bygg- og anleggsnæringen. 

- NS3420 brukes som grunnlag for utarbeidelse av mange prosjektbeskrivelser i anleggsbransjen, så god kunnskap om denne standarden er viktig for alle som jobber i bransjen, forteller regionsjef Espen Alvestad i MEF.

Det viktigste med kurset er å gi deltakerne kunnskap om hvordan NS3420 er bygget opp og hvordan den skal brukes. Deltakere skal lære seg å bruke standarden som et oppslagsverk

- Selve systemet/logikken er den samme som brukes i alle norske standarder, slik at metoden for å lese NS 3420 kan benyttes også overfor andre deler av Norsk Standard. Vi vil spesielt oppfordre kommunens fagfolk til å melde seg på kurset, avslutter Alvestad.

Mer informasjon finner du her. 

Hvem kan delta?
Alle som regner tilbud/anbud.
Alle som har ansvar for utførelsen av arbeider etter NS 3420.
Alle som ønsker grunnleggende kjennskap til NS 3420.

Tid og sted
12. februar - Stavanger
26. februar - Bodø
05. mars - Trondheim

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte