Gode vekstutsikter i anleggsbransjen

01.02.2019
Julie Brodtkorb AE2018 Foto Runar Daler.jpg

Fremtidstroen er sterk og optimismen råder i anleggsbransjen. – Men optimismen er ikke likt fordelt over hele landet, sier Julie Brodtkorb. 

Foto: Runar Daler, Anleggsmaskinen

Hvert år gjennomfører Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) to halvårlige undersøkelser blant sine om lag 2 000 medlemmer. I denne spørres medlemmene om hvordan de opplever sin egen oppdragsmengde, kapasitet til å påta seg nye oppdrag og hvilke fremtidsutsikter de har. 739 bedrifter deltok I den siste medlemsundersøkelsen, som ble gjennomført i november 2018

- Sammenlignet med 2017-undersøkelsen melder flere bedrifter at de forventer økt omsetning, bedre lønnsomhet og at de vil sysselsette flere. Det mener jeg er oppløftende. Aktiviteten later ikke til å avta og våre bransjer har god ordretilgang, sier Julie Brodtkorb.

Når det gjelder oppdragsmengde svarer 84 prosent av medlemmene at de opplever den som enten god eller svært god. Dette er en liten nedgang på ett prosentpoeng sammenlignet med undersøkelsen som ble gjennomført på samme tidspunkt i 2017.

Fortsatt god kapasitet

72 prosent av bedriftene rapporterer at de har ledig kapasitet til å påta seg nye oppdrag i det neste halvåret, mot 79 prosent i undersøkelsen i 2017. Mest ledig kapasitet melder bedriftene på Sørlandet (79 prosent) og lavest kapasitet er det blant bedrifter på Østlandet. Store og mellomstore bedrifter melder i større grad at de har ledig kapasitet, sammenlignet med små bedrifter.

- Bransjene våre er helt klart vekstnæringer, og det virker som det er oppdrag nok til alle. Samtidig er det også betydelige regionale forskjeller. Ser en på bedriftenes opplevelse av oppdrag fremover i tid er det fullt mulig for oppdragsgivere med planlagte, men uløste, oppgaver som kan engasjer gode entreprenører som er klare for å regne på dem, sier Brodtkorb.

Kontaktperson i MEF: 
Tore A. Larsen
Næringspolitisk rådgiver
Tlf. 984 44 244
Tore.Andreas.Larsen@mef.no 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte