Grunnleggende kurs i Prosesskode 1

05.02.2019
Anlegg tunnel.jpg

Kurset gir ei grunnleggende innføring i Håndbok R761 - Prosesskode 1. Håndboka er rettet mot entreprenører som utfører oppdrag for Statens vegvesen.

- Det viktigeste med kurset er at entreprenørene får et bevisst forhold til prosesskoden, og hvordan konkurransegrunnlag basert på denne er oppbygd. Alle som arbeider på prosjekt i regi av Statens vegvesen bør ha en grunnleggjande forståelse av prosesskoden – og hvordan denne blir brukt, forteller Paul Olaf Baraas, regionsjef i MEF. 

Hvem kan delta på kurset?

Alle som regner, eller ønsker å regne tilbud på prosjekt i regi av Statens vegvesen eller andre som bruker håndboka. Det samme gjelder alle som utfører arbeid i prosjekt der håndboka er lagt til grunn. 

- Selv om kurset er grunnleggende bør det m.a. sette entreprenørene i stand til å i større grad identifisere risikomoment i konkurransegrunnlag, samt å bedre vurdere hva som er kontraktsarbeid og hva slags arbeid som faller utenfor kontrakten. Dette vil igjen kunne redusere konfliktnivået, og skape bedre forhold for samarbeid både mellom entreprenører og for eksempel Statens vegvesen som byggherre, avslutter Baraas. 

Tid og sted

26. februar - Kristiansand
14. mars - Trondheim

Les mer og meld deg på her. 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte