Historisk lavt antall dødsulykker

06.02.2019
HMS illustrasjonsfoto Jørn Søderholm.jpg

I 2018 ble det registrert fire dødsfall i næringen. 

Foto: Jørn Søderholm, Anleggsmaskinen

Til sammenligning ble det registrert syv dødsfall i 2017 og åtte i 2016. Det viser foreløpige tall fra Arbeidstilsynet. 

– På bransjenivå jobbes det godt og seriøst med å få ned ulykkestallet i bygg og anlegg, og det er gledelig å se at antallet omkomne i 2018 er på et historisk lavt nivå for næringen. Men fortsatt har mange av virksomhetene et stort forbedringspotensial. Å jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet på alle nivå og faser i bygge- og anleggsprosjekter er helt nødvendig for å redusere risikoen for arbeidsulykker og arbeidsskadedødsfall i næringen, sier Trude Vollheim.

Les mer på Arbeidstilsynet.no. 

Via MEF-skolen har vi flere kurs innen HMS. Sjekk ut kurskoversikten. 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte