Jus i forbrukerforhold - avtaler med privatpersoner

07.02.2019
juridisk lover

Man kan fort havne i diskusjoner og uenigheter med privatpersoner. Vi arrangerer kurs som gir tips til hvordan man kan lage gode avtaler for å unngå dette.

Advokat Silje Lindvig oppfordrer medlemmer til å melde seg på kurs.

Kurset gir innføring i loven for avtaler mellom entreprenør og forbruker om oppføring av eierbolig. 

Kurset er nyttig for alle som påtar seg oppdrag for forbrukere (privatpersoner). Juridisk avdeling mottar en rekke henvendelser fra MEF-bedrifter som har kommet opp i ulike diskusjoner og uenigheter med privatpersoner. 

- Typisk protesterer gjerne forbrukeren på sluttoppgjøret. På kurset gjennomgås reglene som gjelder på området, og det gis nyttige tips til hvordan man kan utforme gode avtaler som i størst mulig grad sikrer at uenighet ikke oppstår og at entreprenør får sitt oppgjør, forteller advokat Silje Lindvig i MEF.

Etter å ha deltatt på kurset skal deltakerne ha kunnskap om:

• lovens virkeområde og hvilket vern forbrukeren nyter etter loven. 
• hvordan man utformer kontrakten slik at virksomhetens interesser ivaretas.

Tid og sted

15. februar - Ålesund
01. mars - Gardermoen
08. mars - Trondheim

Les mer og meld deg på her!

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte