MEF Nyheter http://mef.no/ikbViewer/page/rss/nyheter/all Nyheter fra MEF Videreutvikling av MEF-skolens kurs http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158843 <p>MEF-skolen skal til enhver tid v&aelig;re fremtidsrettet og en p&aring;driver for teknologisk utvikling hos v&aring;re medlemmer. N&aring; utvikles det&nbsp;e-l&aelig;ringskurs.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158843 on, 22 nov 2017 12:09:00 +0100 Kåring av årets lærebedrift 2017 http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158836 <p>MEF &oslash;nsker&nbsp;&aring; premiere foretak som i s&aelig;rlig grad har utmerket seg i sitt arbeid med oppf&oslash;lging av l&aelig;rlinger og/eller l&aelig;rekandidater. Her kan dere lese om&nbsp;H&aelig;hre Entrepren&oslash;r som er nominert.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158836 on, 22 nov 2017 12:00:00 +0100 Invitasjon til medlemsmøte for skogavdelingen http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158828 <p><span>Skogsentrepren&oslash;rer og samarbeidspartnere er invitert til </span>&aring;pent medlemsm&oslash;te p&aring; Bamsrudl&aring;ven, Mysen 18. januar 2018. V<span>i &oslash;nsker ogs&aring; entrepren&oslash;rer som ikke er medlem i MEF velkommen.</span></p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158828 ti, 21 nov 2017 09:09:00 +0100 Hvordan utvikle kontrakter for drift av vei http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158797 <p>Nye Veier &oslash;nsker innspill og inviterer derfor&nbsp;til leverand&oslash;rdag p&aring; Gardermoen 6. desember.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158797 ti, 21 nov 2017 08:00:00 +0100 Avskilter de mest erfarne http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158792 <p>Bent Arne Aasli har jobbet med vann og avl&oslash;p siden han var 16 &aring;r. N&aring; mener regjeringen han ikke er kvalifisert til &aring; gj&oslash;re jobben sin fordi han ikke har nok studiepoeng.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158792 ma, 20 nov 2017 08:52:00 +0100 Over 500 påmeldte til Arctic Entrepreneur http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158780 <p>Vinterens store&nbsp;m&oslash;teplass for bransjen blir p&aring; The Qube ved Gardermoen 23.-25. januar. Det er forsatt plass til mange flere!</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158780 to, 16 nov 2017 12:37:00 +0100 Løvaas Maskin AS tar miljøansvar http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158779 <p>MEF-medlem er Vestlandets f&oslash;rste maskinentrepren&oslash;r som blir Milj&oslash;fyrt&aring;rn sertifisert.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158779 to, 16 nov 2017 12:27:00 +0100 Sentral godkjenning diskutert på Stortinget http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158775 <p>Statsminister Erna Solberg m&aring;tte svare p&aring; sp&oslash;rsm&aring;l om sentral godkjenning i sp&oslash;rretimen 15. november.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158775 to, 16 nov 2017 09:19:00 +0100 Temadager skog 2017 http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158762 <p>Et godt knippe MEF-medlemmer, samarbeidspartnere, foredragsholdere, inviterte gjester og presse deltok p&aring; skogavdelingens temadager p&aring; Lillehammer nylig.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158762 on, 15 nov 2017 10:04:00 +0100 Prosesskode 1 ndash; grunnleggjande kurs http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158754 <p>Kurset gir ei grunnleggjande innf&oslash;ring i H&aring;ndbok R761 - Prosesskode 1. H&aring;ndboka er retta mot entrepren&oslash;rar som utf&oslash;rer oppdrag for Statens vegvesen.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158754 on, 15 nov 2017 08:00:00 +0100 Utviklingen av norsk skogbruk må bygge på respekt http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158755 <p>Skogsentrepren&oslash;rene er en helt avgj&oslash;rende del av verdikjeden skog og tre. Uten kompetente skogsentrepren&oslash;rer stopper en n&aelig;ringskjede som er verdt 40 mrd. kr i &aring;ret helt opp.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158755 ti, 14 nov 2017 13:00:00 +0100 Kurs i Bygg- og anleggsavfall og miljøkartlegging http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158743 <p>Kurset tar for seg regelverk og krav stilt til avfallsh&aring;ndtering ved nybygg, rehabilitering og riving, gitt i Byggteknisk forskrift. Kurs i Oslo 6. desember.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158743 ti, 14 nov 2017 09:03:00 +0100 Mister retten til å jobbe http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158733 <p>Vi har ikke r&aring;d til &aring; skyve dyktige fagfolk ut av arbeidslivet, skriver Julie M. Brodtkorb p&aring; NRK Ytring. H&oslash;r innslaget p&aring; NRK P2 her.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158733 ma, 13 nov 2017 13:48:00 +0100 Frykter asbestrørene http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158695 <p>Arbeidstilsynet mistenker at det foreg&aring;r mye arbeid med gamle asbestr&oslash;r uten tillatelse, og frykter at arbeidstakere blir eksponert for asbestfiberst&oslash;v.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158695 fr, 10 nov 2017 13:00:00 +0100 Konkurranse-regelverket diskutert på Stortinget http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158704 <p>MEF har hatt m&oslash;te med n&aelig;ringsministeren og oppslag i media om dagens praktisering av konkurranselovens bestemmelser. N&aring; har det ogs&aring; blitt tatt opp i Stortingets sp&oslash;rretime.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158704 fr, 10 nov 2017 12:26:00 +0100 Ledig stilling i Region Sørøst http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158688 <p>OKAB Buskerud, Vestfold og Telemark s&oslash;ker oppl&aelig;ringskonsulent i 100 prosent stilling. Vi f&aring;r stadig flere l&aelig;rlinger og trenger &aring; &oslash;ke bemanningen.&nbsp;Vil du bli v&aring;r nye kollega?</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158688 to, 09 nov 2017 12:10:00 +0100 Amerikansk show på Brakkemiddagen http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158686 <p>Artistene Marian Aas Hansen og Zelimir lover &aring; fyre p&aring; alle sylindre n&aring;r de kommer med rockeshowet &laquo;Made in America&raquo; til Arctic Entrepreneur 2018.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158686 to, 09 nov 2017 11:35:00 +0100 MEF i møte med næringsministeren http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158684 <p>Tema for m&oslash;te var utfordringer knyttet til konkurranseregelverket og prosjektsamarbeid.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158684 to, 09 nov 2017 10:17:00 +0100 Budsjettforhandlinger om flom- og skredforebygging http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158671 <p>B&aring;de Kristelig Folkeparti og Venstre foresl&aring;r &aring; &oslash;ke bevilgningene til flom- og skredforebygging, slik MEF har tatt til orde for.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158671 on, 08 nov 2017 11:19:00 +0100 Fagtreff for brønnborerne i Valdres http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158667 <p>3.-5. november samlet br&oslash;nnborerne seg til fagtreff i lokalene til Valdres Br&oslash;nnboring AS.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158667 on, 08 nov 2017 09:00:00 +0100 MEF trenger dine svar http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158648 <p>Samtlige MEF-bedrifter har n&aring; mottatt en sp&oslash;rreunders&oslash;kelse p&aring; e-post. Vi h&aring;per du kan sette av noen minutter til &aring; svare.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158648 ti, 07 nov 2017 09:46:00 +0100 Oppdatert kostnadsindeks for anleggsmaskiner http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158610 <p>Driftskostnadene for anleggsmaskiner &oslash;kte med 3,7 prosent det siste &aring;ret.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158610 ti, 07 nov 2017 08:00:00 +0100 Praksis for saksbehandling av sentral godkjenning justeres http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158607 <p>1. oktober justerte DiBK praksis for saksbehandling av s&oslash;knader om sentral godkjenning p&aring; flere punkter. Endringene gjelder i hovedsak vurdering av gjennomf&oslash;ringsevne.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158607 ma, 06 nov 2017 10:11:00 +0100 Ledige plasser på Jus i forbrukerforhold http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158605 <p>Man kan fort havne i diskusjoner og uenigheter med privatpersoner. Vi arrangerer kurs i&nbsp;Oslo 24. november&nbsp;som gir tips til hvordan man kan lage gode avtaler for &aring; unng&aring; dette.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158605 ma, 06 nov 2017 08:51:00 +0100 Storebrand lanserer pensjonsnyhet http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158545 <p>1. november gikk startskuddet for &aring;rets store pensjonsnyhet: IPS &ndash; individuell pensjonssparing.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158545 fr, 03 nov 2017 09:00:00 +0100 Ny og forbedret avtale med If http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158578 <p>Etter en omfattende konkurranseutsetting ble det i h&oslash;st avgjort at MEF inng&aring;r ny rammeavtale for forsikringer med If Skadeforsikring.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158578 to, 02 nov 2017 12:20:00 +0100 Høring på Stortinget http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158581 <p>MEF&nbsp;har i de to siste ukene v&aelig;rt&nbsp;p&aring; h&oslash;ring i fire komiteer for &aring; legge fram v&aring;re synspunkter p&aring; statsbudsjettet.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158581 to, 02 nov 2017 11:03:00 +0100 Book din stand til Arctic Entrepreneur 2018 http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158568 <p>N&aring; er det bare 14 ledige stands igjen til vinterens store m&oslash;teplass. Bli med du ogs&aring;!</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158568 to, 02 nov 2017 11:00:00 +0100 Frokostmøte med stortingspolitikere http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158565 <p>Representanter fra flere komiteer p&aring; Stortinget fikk i dag en innf&oslash;ring i hva som er de viktigste sakene for v&aring;re medlemmer.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158565 on, 01 nov 2017 14:32:00 +0100 Hvordan skal vi jobbe mot en utslippsfri anleggsbransje? http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158544 <p>Adm. dir. Julie M. Brodtkorb ble intervjuet av Her og n&aring; i NRK P1 om hva som m&aring; gj&oslash;res for &aring; halvere utslipp fra bransjen v&aring;r.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158544 on, 01 nov 2017 12:44:00 +0100 Juridisk kurs i tekniske beskrivelser - NS 3420 og prosesskoden http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158522 <p>Dette er et praktisk rettet kurs&nbsp;som gir grunnleggende innf&oslash;ring mellom det faglige i NS 3420 mot jussen i kontraksstandardene.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158522 on, 01 nov 2017 08:00:00 +0100 Trenger du Anleggskalender for 2018? http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158498 <p>Du kan fortsatt bestille MEFs Anleggskalender, b&aring;de med og uten din egen logo p&aring; forsiden.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158498 ti, 31 okt 2017 09:55:00 +0100 Kåring av årets lærebedrift 2017 http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158457 <p>MEF &oslash;nsker&nbsp;&aring; premiere foretak som i s&aelig;rlig grad har utmerket seg i sitt arbeid med oppf&oslash;lging av l&aelig;rlinger og/eller l&aelig;rekandidater. Her kan dere lese om&nbsp;Leif&nbsp;Grimsrud AS i Halden&nbsp;som er nominert.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158457 ma, 30 okt 2017 07:00:00 +0100 Må prioritere flomsikring http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158450 <p>Flom og skred kan medf&oslash;re skader p&aring; liv og helse, eiendom, infrastruktur, matproduksjon og milj&oslash;. N&aring; m&aring; dette prioriteres i statsbudsjettet for 2018.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158450 fr, 27 okt 2017 12:20:00 +0100 Stor interesse for E6 Kolomoen ndash; Moelv http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158433 <p>150 deltakere var samlet p&aring; Rudsh&oslash;gda for &aring; h&oslash;re om nye E6 onsdag 25. oktober.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158433 to, 26 okt 2017 12:28:00 +0100 Kom på dagsbesøk på Arctic Entrepreneur http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158403 <p>I 2018 blir det&nbsp;mulig &aring; stikke innom p&aring; dagsbes&oslash;k. Se p&aring; utstillingen, spis lunsj og m&oslash;t kjentfolk. Onsdag kan du ogs&aring; se Team Bachstad i utsillingshallen - uten ekstra kostnad.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158403 to, 26 okt 2017 09:00:00 +0100 Sentral godkjenning diskutert på Stortinget http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158415 <p>Arbeiderpartiet stilte sp&oslash;rsm&aring;l til kommunal- og moderniseringsminister Sanner om innstrammingen av ordningen.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158415 on, 25 okt 2017 15:03:00 +0100 Oppdatert kostnadsindeks for anleggsmaskiner http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158400 <p>Driftskostnaden for anleggsmaskiner opp 4,1 prosent det siste &aring;ret.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158400 on, 25 okt 2017 08:38:00 +0100 Kurs i NS 3420: Anleggsdelen - grunnleggende http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158390 <p>Kurset gir grunnleggende innf&oslash;ring i en av de viktigste standarder innenfor bygg- og anleggsn&aelig;ringen. Kurs p&aring; Rudsh&oslash;gda&nbsp;og i Stavanger&nbsp;i november.&nbsp;Meld deg p&aring; i dag!</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158390 ti, 24 okt 2017 15:32:00 +0100 Hva slags masser bør vi ha rundt rørene? Bør vi endre praksis? http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158303 <p>P&aring; Arctic Entrepreneur i januar holdt ingeni&oslash;rgeolog Per Dugstad et innlegg om riktig pukk i gr&oslash;fter, der han stilte sp&oslash;rsm&aring;l ved hvilke graderinger som er best egnet i ledningssonen.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158303 fr, 20 okt 2017 09:00:00 +0100 Sprengningsseminar på Arctic Entrepreneur 2018 http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158333 <p>M&oslash;t b&aring;de beslutningstakere i bransjen, fra det offentlige og private, og leverand&oslash;rer av utstyr og teknologi til hele sprengingsbransjen. Meld deg p&aring; n&aring;!</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158333 to, 19 okt 2017 10:38:00 +0100 MEF er skeptisk til Statens vegvesens karakterbok http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158327 <p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">I DN i g&aring;r kunne vi lese at Statens vegvesen skal lage &laquo;karakterbok&raquo; som systematiserer kvaliteten p&aring; entrepren&oslash;rselskapenes tidligere jobber. De mener dette vil bidra til en bedre anleggsbransje. </span></span></p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158327 to, 19 okt 2017 09:16:00 +0100 Ledig stilling som opplæringskonsulent http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158324 <p>OKAB M&oslash;re og Romsdal s&oslash;ker oppl&aelig;ringskonsulent i 100 prosent stilling. Vi f&aring;r stadig flere l&aelig;rlinger og trenger &aring; &oslash;ke bemanningen.&nbsp;Vil du bli v&aring;r nye kollega?</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158324 to, 19 okt 2017 09:04:00 +0100 Kåring av årets lærebedrift 2017 http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158320 <p>MEF &oslash;nsker&nbsp;&aring; premiere foretak som i s&aelig;rlig grad har utmerket seg i sitt arbeid med oppf&oslash;lging av l&aelig;rlinger og/eller l&aelig;rekandidater. Her kan dere lese om Hovden Hytteservice&nbsp;AS fra Aust-Agder som er nominert.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158320 to, 19 okt 2017 08:00:00 +0100 Trygghet gjennom læring http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158313 <p>"Sikkerhet i hverdagen" er en tre-timers workshop som kan gjennomf&oslash;res over hele landet, kostnadsfritt for bedriften.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158313 on, 18 okt 2017 13:53:00 +0100 Nyhet til våre medlemmer fra Storebrand http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158184 <p>&Oslash;nsker du &aring; spare til pensjon, og samtidig f&aring; skattefordeler? Her er det viktigste du trenger &aring; vite om nye IPS &ndash; individuell pensjonssparing.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158184 ti, 17 okt 2017 09:00:00 +0100 Tenk stort ndash; tenk småbedrift http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158220 <p>Norge b&oslash;r bli best i verden p&aring; sm&aring;bedrifter, mener MEFs administrerende direkt&oslash;r Julie Brodtkorb.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158220 ma, 16 okt 2017 09:19:00 +0100 Har du meldt deg på HMS-konferansen? http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158158 <p>Arbeidslivskriminalitet, digitalisering og HMS, bedre f&oslash;rervern i anleggsmaskiner. Dette er noen av temaene som skal diskuteres i Lillestr&oslash;m 7. - 8. november.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158158 ma, 16 okt 2017 08:00:00 +0100 Hvordan realisere Nasjonal Transportplan? http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158097 <p>Skal m&aring;lsettingen med denne investeringen kunne realiseres p&aring; en best mulig m&aring;te, m&aring; utfordringer dr&oslash;ftes og avklares. Bli med p&aring; konferanse 9. november i Oslo.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158097 fr, 13 okt 2017 09:00:00 +0100 Skuffet over manglende overvannssatsing http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158190 <p>MEF mener regjeringen ikke tar overvannsutfordringene p&aring; alvor. &ndash; Kommunene mener de ikke har et godt nok overordnet regelverk og regjeringen har i snart to &aring;r foretatt seg lite eller ingenting for &aring; hjelpe til, sier adm. dir. Julie Brodtkorb.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158190 to, 12 okt 2017 15:32:00 +0100 Statsbudsjettet 2018: Hadde forventet mer av regjeringen http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158171 <p>Regjeringen &oslash;ker bevilgningene til vei, men Statsbudsjett for 2018 gir likevel en underdekning sett opp imot Nasjonal transportplan. Her kan du lese en oppsummering p&aring; de viktigste sakene for v&aring;re bransjer.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158171 to, 12 okt 2017 11:41:00 +0100 Komiker Nilsi kommer til Arctic Entrepreneur 2018 http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158169 <p>Nils Ingar Aadne (Nilsi) er en av Norges mest folkekj&aelig;re komikere. Han lager show p&aring; scenen onsdag 24. januar.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158169 to, 12 okt 2017 11:26:00 +0100 Søk på Tunnelstudiet 2018 http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158074 <p>Studiet er et tilbud til ledere og personer som jobber med planlegging, bygging, drift og vedlikehold av tunneler. S&oslash;knadsfrist 30. oktober.&nbsp;</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158074 to, 12 okt 2017 08:00:00 +0100 Kurs i Plan- og bygningsloven http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158099 <p>Kurset gir en innf&oslash;ring i reglene om s&oslash;knadsplikt, ansvar og kontroll. Kurs i Troms&oslash; 31. oktober og i Oslo 2. november.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158099 on, 11 okt 2017 08:00:00 +0100 Oppdatert skogsmaskinindeks for 3. kvartal 2017 http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158087 <p>Driftskostnadene for skogsmaskiner har g&aring;tt opp 3,4 prosent det siste &aring;ret.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158087 ti, 10 okt 2017 08:00:00 +0100 Vellykket tariffseminar i Svolvær http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158073 <p>I forrige uke ble det arrangert tariffseminar for 4. gang med godt oppm&oslash;te fra alle tre fylkene i Region Nord.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158073 ma, 09 okt 2017 08:00:00 +0100 Supertilbud på vårt HMS-system http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158069 <p>Hvis du&nbsp;inng&aring;r avtale om bruk av KSMEF n&aring;, s&aring; f&aring;r du det gratis ut 2017.&nbsp;</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158069 fr, 06 okt 2017 15:00:00 +0100 Innspill til ny regjeringsplattform http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158055 <p>Verdikjeden Skog og Tre har store forventninger til at ny regjering f&oslash;lger opp stortingsmeldinger og nasjonale strategier.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158055 fr, 06 okt 2017 08:00:00 +0100 MEF anbefaler sektorlov for vann og avløp http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158053 <p>Se adm.dir Julie M. Brodtkorb i Dagsrevyen 3. oktober og debatt i Dagsnytt&nbsp;atten 4. oktober om behov for tiltak p&aring; grunn av flom og&nbsp;store vannmengder.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158053 to, 05 okt 2017 13:33:00 +0100 Det faglige programmet for Arctic Entrepreneur er klart http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158047 <p>B&aring;de samferdselsministeren og vegdirekt&oslash;ren deltar p&aring; &aring;pningsdagen tirsdag 23. januar. Meld deg p&aring; du ogs&aring;!</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158047 to, 05 okt 2017 10:44:00 +0100 Regjeringen må handle http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158011 <p>Flom b&oslash;r ikke lenger overraske oss. Det skjer hvert &aring;r og konsekvensene er store. N&aring;r skal regjeringen handle?</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158011 ti, 03 okt 2017 15:23:00 +0100 Bedriftens risikovurdering av anleggsarbeid http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157977 <p>Kurset gir innf&oslash;ring i hvordan man skal foreta en risikovurdering og utf&oslash;re sikker jobbanalyse. Meld deg p&aring; kurs i dag!</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157977 ti, 03 okt 2017 12:10:00 +0100 Vi vil ikke ha arbeidslivskriminalitet http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157948 <p>MEF jobber for &aring; forebygge arbeidslivskriminalitet. Har du mistanke om sosial dumping? Ikke n&oslash;l med &aring; kontakte oss.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157948 ma, 02 okt 2017 10:09:00 +0100 Dette må ny regjering prioritere http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157939 <p>Her er MEFs forslag til politiske tiltak i regjeringsperioden.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157939 fr, 29 sep 2017 15:25:00 +0100 Fortsatt ledige standplasser http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157901 <p>95&nbsp;andre firma har allerede bestilt stand p&aring; Arctic Entrepreneur 2018. Bestill din i dag!</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157901 to, 28 sep 2017 09:51:00 +0100 Velkommen til Rudshøgda på fredag http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157670 <p>Fredag 29. september&nbsp;blir det demonstrasjoner, utstilling, tilbud og god underholdning p&aring; Rudsh&oslash;gdadagene 2017.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157670 on, 27 sep 2017 14:00:00 +0100 Norsk Bergindustri inviterer til workshop http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157780 <p>Medlemmer i MEF&nbsp;inviteres&nbsp;til Drift- og vedlikeholdsteknisk komit&eacute;s &aring;rlige&nbsp;workshop 2017. Turen g&aring;r til Titania i Hauge i Dalene.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157780 on, 27 sep 2017 08:00:00 +0100 Kurs i HMS for daglig leder http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157874 <p>P&aring; dette kurset f&aring;r man en innf&oslash;ring i arbeidsmilj&oslash;loven og HMS-arbeidet i bedriften. Meld deg p&aring; i dag!</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157874 ti, 26 sep 2017 12:11:00 +0100 Velkommen Julie http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157782 <p>Vi &oslash;nsker v&aring;r nye administrerende direkt&oslash;r Julie M. Brodtkorb hjertelig velkommen til organisasjonen.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157782 ma, 25 sep 2017 07:00:00 +0100 Meld deg på Teknologidagene 2017 http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157747 <p class="artcl-introduction">Etatsprogram vinterdrift presenterer sine forskningsresulat p&aring; sluttkonferanse mandag 23. oktober i Trondheim.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157747 fr, 22 sep 2017 09:00:00 +0100 Bli med på Arctic Entrepreneur 2018 http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157771 <p>P&aring; Vinterfesten 25. januar blir det show og stor stemning n&aring;r Starworkers entrer scenen.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157771 to, 21 sep 2017 10:00:00 +0100 Alt klart for Loendagane 2017 http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157752 <p>MEFs p&aring;troppande administrerande direkt&oslash;r Julie M. Brodtkorb deltek p&aring; Loendagane p&aring; Hotel Alexandra 22. &ndash; 24.september.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157752 on, 20 sep 2017 14:00:00 +0100 Invitasjon til fagtreff for brønn- og spesialboring http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157749 <p>&Aring;rets fagtreff arrangeres i Valdres 3. - 5. november. Vi h&aring;per &aring; se&nbsp;mange medlemmer og gode samarbeidspartnere.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157749 on, 20 sep 2017 09:00:00 +0100 - Renovasjon er langt mer enn laveste pris! http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157745 <p>Nordens st&oslash;rste akt&oslash;r innen husholdningsrenovasjon, RenoNorden, er konkurs. &ndash; Resultatet av et ekstremt prispress fra kommunal side, sier MEFs fagsjef for avfall og gjenvinning, Sverre Huse-Fagerlie.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157745 ti, 19 sep 2017 11:17:00 +0100 50 års medlemsskap i MEF http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157744 <p>Br&oslash;drene Alseth AS i Region S&oslash;r&oslash;st&nbsp;har f&aring;tt&nbsp;utdelt plakett for 50 &aring;rs medlemskap. Vi gratulerer!</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157744 ti, 19 sep 2017 10:13:00 +0100 Meld deg på Vegdrift 2017 http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157712 <p>Bli oppdatert p&aring; det siste og f&aring; innsikt i problemstillingene, utfordringene og de gode l&oslash;sningene knyttet til vinterdrift av vei, gang- og sykkelveinettet. Seminaret arrangeres i Trondheim 8. - 9. november.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157712 ti, 19 sep 2017 09:30:00 +0100 Jus i forbrukerforhold http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157710 <p>Man kan fort havne i diskusjoner og uenigheter med privatpersoner. Vi arrangerer kurs i&nbsp;Vads&oslash; 5. oktober&nbsp;som gir tips til hvordan man kan lage gode avtaler for &aring; unng&aring; dette.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157710 ma, 18 sep 2017 09:34:00 +0100 Høringssvar om nasjonale graveregler http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157685 <p>MEF st&oslash;tter regjeringens forslag om nasjonale graveregler. Situasjonen i dag med ulike lokale regler i kommunene er uholdbar.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157685 fr, 15 sep 2017 09:51:00 +0100 Norges forsømte infrastruktur http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157684 <p>Vi opplever dessverre altfor ofte at v&aring;rt vann og avl&oslash;psnett svikter.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157684 fr, 15 sep 2017 09:45:00 +0100 Oppfriskningskurs for bergsprenger og bergsprengningsleder http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157643 <p>Trenger du &aring; f&aring; fornyet sertifikatet ditt? Da m&aring; du melde deg p&aring; kurs administrert av Bransjer&aring;d for Fjellsprengning (BfF)&nbsp;til h&oslash;sten.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157643 to, 14 sep 2017 08:00:00 +0100 Meld deg på Arctic Entrepreneur 2018 http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157632 <p>N&aring; kan du melde deg p&aring; neste &aring;rs store arrangement 23. - 25.&nbsp;januar! Der f&aring;r du blant annet se programleder, danser og komiker&nbsp;Stian Blipp som konferansier p&aring; Vinterfesten.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157632 on, 13 sep 2017 13:32:00 +0100 Invitasjon til skogavdelingens temadager http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157626 <p>Styret i MEFs skogavdeling har gleden av &aring; invitere skogsentrepren&oslash;rer og bransjens samarbeidspartnere til &aring;rets temadager p&aring; Lillehammer 3. - 5. november.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157626 on, 13 sep 2017 11:19:00 +0100 Det haster med å løse overvanns-utfordringene http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157618 <p>Overvannsutfordringene i norske byer og tettsteder vil &oslash;ke i takt med &oslash;kt fortetting og befolkningsvekst.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157618 on, 13 sep 2017 09:40:00 +0100 Båsum hedret for gravefri metodikk http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157567 <p>MEF-medlem B&aring;sum Boring AS har v&aelig;rt med p&aring; &aring; utvikle en ny gravefri metode i Oslo kommune. - Dette skaper et nytt marked for utblokking, sier Dag Espen B&aring;sum.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157567 ma, 11 sep 2017 12:49:00 +0100 Stortingsvalget 2017: Hva bør du stemme? http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157244 <p>Her f&aring;r du en oversikt over hvor stortingspartiene st&aring;r i n&aelig;ringspolitiske sp&oslash;rsm&aring;l som er viktige for MEF-bedriftene. Godt valg!</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157244 ma, 11 sep 2017 07:00:00 +0100 Oppdatert kostnadsindeks for anleggsmaskiner http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157529 <p>Driftskostnadene for anleggsmaskiner steg med 2,9 prosent det siste &aring;ret.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157529 fr, 08 sep 2017 08:00:00 +0100 Vil du jobbe med framtidas anleggsarbeidere? http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157532 <p>OKAB M&oslash;re og Romsdal s&oslash;ker oppl&aelig;ringskonsulent i 100 prosent stilling. Vi f&aring;r stadig flere l&aelig;rlinger og trenger &aring; &oslash;ke bemanningen. Vil du bli v&aring;r nye kollega?</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157532 to, 07 sep 2017 14:36:00 +0100 Meld deg på årets HMS-konferanse http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157514 <p>Samarbeid for sikkerhet, arbeidslivskriminalitet og digitalisering og HMS er noen av temaene p&aring; HMS-konferansen 7. -&nbsp;8. november&nbsp;p&aring; Lillestr&oslash;m.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157514 to, 07 sep 2017 09:21:00 +0100 Får vi et løft for fylkesveiene? http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157492 <p>Fylkesveiene har et vedlikeholdsetterslep p&aring; 62 mrd. kroner. Det er n&oslash;dvendig med et fornyelsesprogram.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157492 on, 06 sep 2017 10:47:00 +0100 Kurs i Arbeidsvarsling - manuell trafikkdirigering http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157470 <p>Kurset&nbsp;gir&nbsp;innf&oslash;ring i manuell dirigering p&aring; offentlig veg.&nbsp;F&oslash;rste kurs arrangeres i Stavanger 5. oktober.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157470 on, 06 sep 2017 08:30:00 +0100 Advarer mot EU-forslag http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157473 <p>Verdikjeden Skog og Tre ber regjeringen arbeide for et regelverk som legger til rette for &oslash;kt bruk av biomasse fra skog innenfor b&aelig;rekraftige rammer.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157473 ti, 05 sep 2017 14:48:00 +0100 Unngå ulovlig samarbeid http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157453 <p>I mange situasjoner vil det v&aelig;re aktuelt &aring; samarbeide med andre entrepren&oslash;rer om et oppdrag. Da er det viktig &aring; v&aelig;re oppmerksom p&aring; konkurranselovens grenser.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157453 ma, 04 sep 2017 14:41:00 +0100 Oppstart teknisk fagskole http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157437 <p>I forrige uke var det oppstart p&aring; nettbasert teknisk fagskole i anleggsfag. 33 studenter er fordelt mellom Stavanger, Flekkefjord, Kristiansand og Porsgrunn.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157437 ma, 04 sep 2017 08:57:00 +0100 Nytt regionskontor i Bergen http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157384 <p>Den 30. august var ein milepel for MEF og OKAB i region vest, da det nye regionskontoret vart opna p&aring; h&oslash;gtidelig vis.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157384 to, 31 aug 2017 12:18:00 +0100 Alt klart for anleggstreff i Østfold http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157360 <p>I morgen braker det l&oslash;s med stor utstilling, faglige seminar og veteranutstilling p&aring; V&aring;ler. Det blir offisiell &aring;pning av samferdselsministeren klokken 14.00.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157360 to, 31 aug 2017 09:53:00 +0100 Noen få ledige plasser på Prosjektlederskolen http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157359 <p>Er noen i ditt firma tiltenkt rollen som prosjektleder? Da b&oslash;r de melde seg p&aring; Prosjektlederskolen med oppstart n&aring; i h&oslash;st.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157359 to, 31 aug 2017 09:33:00 +0100 Veiforfall helt i det blå http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157354 <p>Regjeringen har levert sterkt p&aring; samferdsel, men framtiden for fylkesveiene er fortsatt uavklart. Vi trenger en langsiktig plan for &aring; h&aring;ndtere forfallet.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157354 to, 31 aug 2017 08:58:00 +0100 Stortingsvalget 2017: Hva mener Sosialistisk Venstreparti? http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157236 <p>MEF har spurt stortingspartiene om hvor de st&aring;r i viktige n&aelig;ringspolitiske sp&oslash;rsm&aring;l for MEF-bedriftene. Her f&aring;r du vite mer om synspunktene til SV.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157236 on, 30 aug 2017 09:00:00 +0100 Kurs i grunnleggende komprimering http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157320 <p>Driver du med grunn- og gr&oslash;ftearbeid? Da&nbsp;b&oslash;r du melde deg p&aring; kurs&nbsp;i&nbsp;&nbsp; h&oslash;st. F&oslash;rste kurs&nbsp;arrangeres i Stavanger 5. oktober.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157320 ti, 29 aug 2017 09:04:00 +0100 Vann og avløp er avgjørende for velferden http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157275 <p>Gode vann- og avl&oslash;pstjenester er avgj&oslash;rende for alles velferd. Uten disse tjenestene stopper samfunnet opp. Dette er det er tverrpolitisk enighet om.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157275 ma, 28 aug 2017 12:39:00 +0100