MEF Nyheter http://mef.no/ikbViewer/page/rss/nyheter/all Nyheter fra MEF Bli med på Arctic Entrepreneur 2018 http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157771 <p>P&aring; Vinterfesten 25. januar blir det show og stor stemning n&aring;r Starworkers entrer scenen.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157771 to, 21 sep 2017 10:00:00 +0100 Alt klart for Loendagane 2017 http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157752 <p>MEFs p&aring;troppande administrerande direkt&oslash;r Julie M. Brodtkorb deltek p&aring; Loendagane p&aring; Hotel Alexandra 22. &ndash; 24.september.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157752 on, 20 sep 2017 14:00:00 +0100 Invitasjon til fagtreff for brønn- og spesialboring http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157749 <p>&Aring;rets fagtreff arrangeres i Valdres 3. - 5. november. Vi h&aring;per &aring; se&nbsp;mange medlemmer og gode samarbeidspartnere.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157749 on, 20 sep 2017 09:00:00 +0100 - Renovasjon er langt mer enn laveste pris! http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157745 <p>Nordens st&oslash;rste akt&oslash;r innen husholdningsrenovasjon, RenoNorden, er konkurs. &ndash; Resultatet av et ekstremt prispress fra kommunal side, sier MEFs fagsjef for avfall og gjenvinning, Sverre Huse-Fagerlie.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157745 ti, 19 sep 2017 11:17:00 +0100 50 års medlemsskap i MEF http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157744 <p>Br&oslash;drene Alseth AS i Region S&oslash;r&oslash;st&nbsp;har f&aring;tt&nbsp;utdelt plakett for 50 &aring;rs medlemskap. Vi gratulerer!</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157744 ti, 19 sep 2017 10:13:00 +0100 Meld deg på Vegdrift 2017 http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157712 <p>Bli oppdatert p&aring; det siste og f&aring; innsikt i problemstillingene, utfordringene og de gode l&oslash;sningene knyttet til vinterdrift av vei, gang- og sykkelveinettet. Seminaret arrangeres i Trondheim 8. - 9. november.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157712 ti, 19 sep 2017 09:30:00 +0100 Jus i forbrukerforhold http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157710 <p>Man kan fort havne i diskusjoner og uenigheter med privatpersoner. Vi arrangerer kurs i&nbsp;Vads&oslash; 5. oktober&nbsp;som gir tips til hvordan man kan lage gode avtaler for &aring; unng&aring; dette.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157710 ma, 18 sep 2017 09:34:00 +0100 Høringssvar om nasjonale graveregler http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157685 <p>MEF st&oslash;tter regjeringens forslag om nasjonale graveregler. Situasjonen i dag med ulike lokale regler i kommunene er uholdbar.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157685 fr, 15 sep 2017 09:51:00 +0100 Norges forsømte infrastruktur http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157684 <p>Vi opplever dessverre altfor ofte at v&aring;rt vann og avl&oslash;psnett svikter.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157684 fr, 15 sep 2017 09:45:00 +0100 Velkommen til Rudshøgda http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157670 <p>Fredag 29. september&nbsp;blir det demonstrasjoner, utstilling, tilbud og god underholdning p&aring; Rudsh&oslash;gdadagene 2017.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157670 to, 14 sep 2017 12:53:00 +0100 Oppfriskningskurs for bergsprenger og bergsprengningsleder http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157643 <p>Trenger du &aring; f&aring; fornyet sertifikatet ditt? Da m&aring; du melde deg p&aring; kurs administrert av Bransjer&aring;d for Fjellsprengning (BfF)&nbsp;til h&oslash;sten.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157643 to, 14 sep 2017 08:00:00 +0100 Meld deg på Arctic Entrepreneur 2018 http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157632 <p>N&aring; kan du melde deg p&aring; neste &aring;rs store arrangement 23. - 25.&nbsp;januar! Der f&aring;r du blant annet se programleder, danser og komiker&nbsp;Stian Blipp som konferansier p&aring; Vinterfesten.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157632 on, 13 sep 2017 13:32:00 +0100 Invitasjon til skogavdelingens temadager http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157626 <p>Styret i MEFs skogavdeling har gleden av &aring; invitere skogsentrepren&oslash;rer og bransjens samarbeidspartnere til &aring;rets temadager p&aring; Lillehammer 3. - 5. november.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157626 on, 13 sep 2017 11:19:00 +0100 Det haster med å løse overvanns-utfordringene http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157618 <p>Overvannsutfordringene i norske byer og tettsteder vil &oslash;ke i takt med &oslash;kt fortetting og befolkningsvekst.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157618 on, 13 sep 2017 09:40:00 +0100 Båsum hedret for gravefri metodikk http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157567 <p>MEF-medlem B&aring;sum Boring AS har v&aelig;rt med p&aring; &aring; utvikle en ny gravefri metode i Oslo kommune. - Dette skaper et nytt marked for utblokking, sier Dag Espen B&aring;sum.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157567 ma, 11 sep 2017 12:49:00 +0100 Stortingsvalget 2017: Hva bør du stemme? http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157244 <p>Her f&aring;r du en oversikt over hvor stortingspartiene st&aring;r i n&aelig;ringspolitiske sp&oslash;rsm&aring;l som er viktige for MEF-bedriftene. Godt valg!</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157244 ma, 11 sep 2017 07:00:00 +0100 Oppdatert kostnadsindeks for anleggsmaskiner http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157529 <p>Driftskostnadene for anleggsmaskiner steg med 2,9 prosent det siste &aring;ret.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157529 fr, 08 sep 2017 08:00:00 +0100 Vil du jobbe med framtidas anleggsarbeidere? http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157532 <p>OKAB M&oslash;re og Romsdal s&oslash;ker oppl&aelig;ringskonsulent i 100 prosent stilling. Vi f&aring;r stadig flere l&aelig;rlinger og trenger &aring; &oslash;ke bemanningen. Vil du bli v&aring;r nye kollega?</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157532 to, 07 sep 2017 14:36:00 +0100 Meld deg på årets HMS-konferanse http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157514 <p>Samarbeid for sikkerhet, arbeidslivskriminalitet og digitalisering og HMS er noen av temaene p&aring; HMS-konferansen 7. -&nbsp;8. november&nbsp;p&aring; Lillestr&oslash;m.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157514 to, 07 sep 2017 09:21:00 +0100 Får vi et løft for fylkesveiene? http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157492 <p>Fylkesveiene har et vedlikeholdsetterslep p&aring; 62 mrd. kroner. Det er n&oslash;dvendig med et fornyelsesprogram.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157492 on, 06 sep 2017 10:47:00 +0100 Kurs i Arbeidsvarsling - manuell trafikkdirigering http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157470 <p>Kurset&nbsp;gir&nbsp;innf&oslash;ring i manuell dirigering p&aring; offentlig veg.&nbsp;F&oslash;rste kurs arrangeres i Stavanger 5. oktober.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157470 on, 06 sep 2017 08:30:00 +0100 Advarer mot EU-forslag http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157473 <p>Verdikjeden Skog og Tre ber regjeringen arbeide for et regelverk som legger til rette for &oslash;kt bruk av biomasse fra skog innenfor b&aelig;rekraftige rammer.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157473 ti, 05 sep 2017 14:48:00 +0100 Unngå ulovlig samarbeid http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157453 <p>I mange situasjoner vil det v&aelig;re aktuelt &aring; samarbeide med andre entrepren&oslash;rer om et oppdrag. Da er det viktig &aring; v&aelig;re oppmerksom p&aring; konkurranselovens grenser.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157453 ma, 04 sep 2017 14:41:00 +0100 Oppstart teknisk fagskole http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157437 <p>I forrige uke var det oppstart p&aring; nettbasert teknisk fagskole i anleggsfag. 33 studenter er fordelt mellom Stavanger, Flekkefjord, Kristiansand og Porsgrunn.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157437 ma, 04 sep 2017 08:57:00 +0100 Nytt regionskontor i Bergen http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157384 <p>Den 30. august var ein milepel for MEF og OKAB i region vest, da det nye regionskontoret vart opna p&aring; h&oslash;gtidelig vis.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157384 to, 31 aug 2017 12:18:00 +0100 Alt klart for anleggstreff i Østfold http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157360 <p>I morgen braker det l&oslash;s med stor utstilling, faglige seminar og veteranutstilling p&aring; V&aring;ler. Det blir offisiell &aring;pning av samferdselsministeren klokken 14.00.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157360 to, 31 aug 2017 09:53:00 +0100 Noen få ledige plasser på Prosjektlederskolen http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157359 <p>Er noen i ditt firma tiltenkt rollen som prosjektleder? Da b&oslash;r de melde seg p&aring; Prosjektlederskolen med oppstart n&aring; i h&oslash;st.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157359 to, 31 aug 2017 09:33:00 +0100 Veiforfall helt i det blå http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157354 <p>Regjeringen har levert sterkt p&aring; samferdsel, men framtiden for fylkesveiene er fortsatt uavklart. Vi trenger en langsiktig plan for &aring; h&aring;ndtere forfallet.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157354 to, 31 aug 2017 08:58:00 +0100 Stortingsvalget 2017: Hva mener Sosialistisk Venstreparti? http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157236 <p>MEF har spurt stortingspartiene om hvor de st&aring;r i viktige n&aelig;ringspolitiske sp&oslash;rsm&aring;l for MEF-bedriftene. Her f&aring;r du vite mer om synspunktene til SV.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157236 on, 30 aug 2017 09:00:00 +0100 Kurs i grunnleggende komprimering http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157320 <p>Driver du med grunn- og gr&oslash;ftearbeid? Da&nbsp;b&oslash;r du melde deg p&aring; kurs&nbsp;i&nbsp;&nbsp; h&oslash;st. F&oslash;rste kurs&nbsp;arrangeres i Stavanger 5. oktober.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157320 ti, 29 aug 2017 09:04:00 +0100 Vann og avløp er avgjørende for velferden http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157275 <p>Gode vann- og avl&oslash;pstjenester er avgj&oslash;rende for alles velferd. Uten disse tjenestene stopper samfunnet opp. Dette er det er tverrpolitisk enighet om.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157275 ma, 28 aug 2017 12:39:00 +0100 Stortingsvalget 2017: Hva mener Senterpartiet? http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157229 <p>MEF har spurt stortingspartiene om hvor de st&aring;r i viktige n&aelig;ringspolitiske sp&oslash;rsm&aring;l for MEF-bedriftene. Her f&aring;r du vite mer om synspunktene til Sp.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157229 ma, 28 aug 2017 09:00:00 +0100 Slik jobber de kriminelle i det norske arbeidsmarkedet http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157228 <p>En ny rapport viser at kriminelle akt&oslash;rer utvikler sine metoder etter hvert som de finner nye muligheter for profitt. Den vanligste formen er svart arbeid og sosial dumping.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157228 fr, 25 aug 2017 12:33:00 +0100 Kampanje fra Circle K ut september http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157200 <p align="LEFT">Circle K har inng&aring;tt samarbeide om salg av sm&oslash;reoljer og kjemiprodukter fra FUCHS Lubricants Norway. Dette medf&oslash;rer at dine MEF-betingelser n&aring; er blitt enda bedre enn tidligere.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157200 to, 24 aug 2017 15:00:00 +0100 Bestill standplass på Arctic Entrepreneur 2018 http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157211 <p>Det er fortsatt ledige standplasser til vinterens store m&oslash;teplass 23.&nbsp;- 25. januar. Bli med du ogs&aring;!</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157211 to, 24 aug 2017 12:48:00 +0100 Velkommen til anleggstreff i Østfold http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157195 <p>1. og 2. september arrangeres det anleggstreff p&aring; V&aring;ler. Det blir to dager med aktiviteter for hele familien. Samferdselsministeren kommer ogs&aring; - kommer du?</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157195 to, 24 aug 2017 09:21:00 +0100 Stortingsvalget 2017: Hva mener Miljøpartiet De Grønne? http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157189 <p>MEF har spurt stortingspartiene om hvor de st&aring;r i viktige n&aelig;ringspolitiske sp&oslash;rsm&aring;l for MEF-bedriftene. Her f&aring;r du vite mer om synspunktene til MDG.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157189 to, 24 aug 2017 09:17:00 +0100 Invitasjon til temakveld for sikrere sprenging http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157159 <p>Bransjer&aring;d for fjellsprengning arrangerer en rekke temakvelder for &aring; redusere risiko for u&oslash;nskede hendelser ved sprengningsarbeid, og inviterer n&aring; til neste samling i Arendal.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157159 on, 23 aug 2017 09:01:00 +0100 Stortingsvalget 2017: Hva mener Kristelig Folkeparti? http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157098 <p>MEF har spurt stortingspartiene om hvor de st&aring;r i viktige n&aelig;ringspolitiske sp&oslash;rsm&aring;l for MEF-bedriftene. Her f&aring;r du vite mer om synspunktene til KrF.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157098 ti, 22 aug 2017 10:00:00 +0100 Grunnopplæring i arbeidsmiljø - delvis nettbasert http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157132 <p>Kurset gir grunnleggende kompetanse i HMS-arbeid for verneombud eller andre HMS-ansvarlige. Oppstart i slutten av september.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157132 ma, 21 aug 2017 16:18:00 +0100 Stortingsvalget 2017: Hva mener Høyre? http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157094 <p>MEF har spurt stortingspartiene om hvor de st&aring;r i viktige n&aelig;ringspolitiske sp&oslash;rsm&aring;l for MEF-bedriftene. Her f&aring;r du vite mer om synspunktene til H&oslash;yre.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157094 fr, 18 aug 2017 11:05:00 +0100 Velykket samferdselsdebatt http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157066 <p>Over 100 deltagere m&oslash;tte opp p&aring; MEFs brunsjm&oslash;te p&aring; Arendalsuka. Kritikk og advarsler haglet da Nye Veier AS ble opprettet. Det har&nbsp;n&aring;&nbsp;skiftet til stor enighet.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157066 to, 17 aug 2017 11:05:00 +0100 Kvalitets- og HMS-arbeid i bedriften http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157052 <p>N&aring; kan du&nbsp;l&aelig;re hvordan&nbsp;bedriften skal bygge opp et KS/HMS-system tilpasset egen bedrift, og hvordan det etterleves. F&oslash;rste kurs arrangeres i Kristiansand og Stavanger.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157052 to, 17 aug 2017 08:00:00 +0100 Vi søker etter ny opplæringskonsulent http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157047 <p>OKAB M&oslash;re og Romsdal s&oslash;ker oppl&aelig;ringskonsulent i 100 prosent stilling. Vi f&aring;r stadig flere l&aelig;rlinger og trenger &aring; &oslash;ke bemanningen. Vil du bli v&aring;r nye kollega?</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157047 on, 16 aug 2017 13:05:00 +0100 Stortingsvalget 2017: Hva mener Arbeiderpartiet? http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157030 <p>MEF har spurt stortingspartiene om hvor de st&aring;r i viktige n&aelig;ringspolitiske sp&oslash;rsm&aring;l for MEF-bedriftene. Her f&aring;r du vite mer om synspunktene til AP.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157030 ti, 15 aug 2017 14:19:00 +0100 Rekordoptimisme blant maskinentreprenørene http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157018 <p>Hele 90 prosent av svarbedriftene melder om god oppdragsmengde i en medlemsunders&oslash;kelse MEF&nbsp;gjennomf&oslash;rte f&oslash;r sommeren.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157018 ti, 15 aug 2017 10:00:00 +0100 Vi arrangerer sikkerhetskurs på engelsk http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157010 <p>MEF-skolen har kurs i Sikkerhetsoppl&aelig;ring for anleggsmaskinf&oslash;rer p&aring; engelsk i Oslo&nbsp;i november. Meld p&aring; dine ansatte allerede n&aring;!</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=157010 ma, 14 aug 2017 14:24:00 +0100 Følg oss i sosiale media http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156752 <p>Antallet personer som f&oslash;lger MEF p&aring; Facebook &oslash;ker stadig, og vi har n&aring; over 5560 f&oslash;lgere.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156752 fr, 11 aug 2017 09:00:00 +0100 Oppdatert skogsmaskinindeks for 2. kvartal 2017 http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156913 <p>Driftskostnadene for skogsmaskiner &oslash;kte med 3,9 prosent det siste &aring;ret.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156913 to, 10 aug 2017 08:00:00 +0100 Stortingsvalget 2017: Hva mener Fremskrittspartiet? http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156784 <p>MEF har spurt stortingspartiene om hvor de st&aring;r i viktige n&aelig;ringspolitiske sp&oslash;rsm&aring;l for MEF-bedriftene. Her f&aring;r du vite mer om synspunktene til Frp.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156784 on, 09 aug 2017 14:00:00 +0100 En uke til brunsjmøte og debatt http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156753 <p>Onsdag 16. august kommer blant andre samferdselsministeren p&aring; v&aring;rt arrangement p&aring; Clarion Hotel Tyholmen p&aring; Arendalsuka. Bli med du ogs&aring;!</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156753 on, 09 aug 2017 09:00:00 +0100 Ledig stilling i Molde http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156779 <p>OKAB M&oslash;re og Romsdal s&oslash;ker oppl&aelig;ringskonsulent i 100 prosent stilling. Vi f&aring;r stadig flere l&aelig;rlinger og trenger &aring; &oslash;ke bemanningen. Vil du bli v&aring;r nye kollega?</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156779 ti, 08 aug 2017 09:00:00 +0100 Oppdatert kostnadsindeks for anleggsmaskiner http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156911 <p>Driftskostnadene for anleggsmaskiner &oslash;kte med 2,8 prosent siden juli 2016.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156911 ma, 07 aug 2017 11:01:00 +0100 Bestill standplass på Arctic Entrepreneur http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156749 <p>Det er fortsatt ledige standplasser til vinterens store m&oslash;teplass 23.&nbsp;- 25. januar. Bli med du ogs&aring;!</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156749 ma, 07 aug 2017 09:00:00 +0100 KSMEF - et HMS-system for din bedrift http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156748 <p>MEF satser&nbsp;p&aring; kvalitet og HMS i anleggsbransjen. Systemet er tilpasset MEF-medlemmer og er enkelt&nbsp;tilgjengelig via web og app.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156748 fr, 04 aug 2017 09:00:00 +0100 Velkommen til MEF på Arendalsuka 2017 http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156747 <p>Vi inviterer til brunsjm&oslash;te og samferdselsdebatt med blant andre samferdselsministeren onsdag 16. august p&aring; Clarion Hotel Tyholmen klokken 10.30 - 12.00.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156747 to, 03 aug 2017 09:00:00 +0100 Arbeidsvarsling Håndbok N301, kurs 1 http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156746 <p>Vi har flere kurs rundt om i landet i h&oslash;st. Kurset gir oppl&aelig;ring i Statens vegvesens krav for arbeid p&aring; og ved veg. Meld deg p&aring; n&aring;!</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156746 on, 02 aug 2017 08:30:00 +0100 HMS-konferansen 2017 http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156745 <p>Hold av datoen 7. - 8. november. Da blir det HMS-konferanse p&aring; Thon Hotell Lillestr&oslash;m. Programmet er allerede klart.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156745 ti, 01 aug 2017 09:00:00 +0100 Vi vil ikke ha arbeidslivskriminalitet http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156744 <p>MEF jobber for &aring; forebygge arbeidslivskriminalitet. Har du mistanke om sosial dumping? Ikke n&oslash;l med &aring; kontakte oss.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156744 ma, 31 jul 2017 08:30:00 +0100 God sommer http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156735 <p>Samtlige kontorer i MEF og OKAB holdes stengt p&aring; grunn av fellesferie i ukene 29 og 30.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156735 to, 13 jul 2017 12:50:00 +0100 Husk å sikre deg standplass før ferien http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156773 <p>90&nbsp;andre firma har allerede bestilt stand p&aring; Arctic Entrepreneur 2018. Bestill din i dag!</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156773 to, 13 jul 2017 09:00:00 +0100 Gode handelsavtaler til din fordel http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156769 <p>Vet du hvilke&nbsp;fordelsavtaler du&nbsp;har som medlem i MEF? Her er en enkel oversikt.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156769 on, 12 jul 2017 08:30:00 +0100 Studieteknikk for deg med lese- eller skrivevansker http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156743 <p>MEF-skolen og Dysleksi Norge samarbeider om et nettkurs hvor du f&aring;r nyttige hjelpemidler&nbsp;til &aring;&nbsp;bruke n&aring;r du leser, skriver og lytter.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156743 ti, 11 jul 2017 09:00:00 +0100 Er du god på effektivt vegrenhold? http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156734 <p>Statens vegvesen og Trondheim kommune&nbsp;vil utfordre produsenter og leverand&oslash;rer til &aring; tenke nytt og utvikle effektivt utstyr tilpasset nordisk klima for veg- og tunnelrenhold.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156734 ma, 10 jul 2017 09:00:00 +0100 Oppdatert kostnadsindeks for anleggsmaskiner http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156731 <p>Vedlagt er oppdatert indeks for juni 2017. Driftskostnadene for anleggsmaskiner opp 2,1 prosent det siste &aring;ret.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156731 fr, 07 jul 2017 07:52:00 +0100 Takk til alle som deltok http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156728 <p>Hele 843 MEF-medlemmer svarte p&aring; medlemsunders&oslash;kelsen som ble gjennomf&oslash;rt i juni. Det er ny rekord!</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156728 to, 06 jul 2017 11:24:00 +0100 Bestill standplass på Arctic Entrepreneur 2018 http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156725 <p>Det er fortsatt ledige standplasser til vinterens store m&oslash;teplass 23.&nbsp;- 25. januar. Bli med du ogs&aring;!</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156725 to, 06 jul 2017 08:04:00 +0100 Hva skjer med Nye Veier AS etter valget? http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156724 <p>Vi inviterer til samferdselsdebatt med blant andre samferdselsministeren under Arendalsuka onsdag 16. august kl. 10.30 - 12.00 p&aring; Clarion Hotel Tyholmen.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156724 on, 05 jul 2017 09:56:00 +0100 Har bedriften din fagkompetanse? http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156705 <p>MEF-skolen og OKAB etterutdanner anleggsbransjen, slik at flere kan ta fagbrev.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156705 ti, 04 jul 2017 10:49:00 +0100 Vi søker ny opplæringskonsulent i Molde http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156699 <p>OKAB M&oslash;re og Romsdal s&oslash;ker oppl&aelig;ringskonsulent i 100 prosent stilling. Vi f&aring;r stadig flere l&aelig;rlinger og trenger &aring; &oslash;ke bemanningen. Vil du bli v&aring;r nye kollega?</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156699 ma, 03 jul 2017 14:24:00 +0100 Prinsipiell avgjørelse i høyesterett http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156681 <p>H&oslash;yesterett har gitt Konkurransetilsynet fullt medhold i saken som gjaldt ulovlig anbudssamarbeid mellom taxisentraler i forbindelse med pasienttransport for Oslo Universitetssykehus.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156681 fr, 30 jun 2017 13:00:00 +0100 Ny eksplosivforskrift fra 1. juli 2017 http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156677 <p>I l&oslash;pet av ett &aring;r m&aring; alle virksomheter som driver sprengningsarbeid ha minimum &eacute;n bergsprengningsleder fulltidsansatt.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156677 fr, 30 jun 2017 10:21:00 +0100 Trond Johannesen ny leder for HMS-charteret http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156669 <p>Charter for en skadefri bygg- og anleggsn&aelig;ring er et forpliktende samarbeid om en nullvisjon for skader i bygge- og anleggsn&aelig;ringen.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156669 fr, 30 jun 2017 09:20:00 +0100 Medlemsfordel: Gode hotellavtaler http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156664 <p>Det er mange fordeler med &aring; v&aelig;re medlem i MEF. Hvis du planlegger en reise eller konferanse, s&aring; har vi avtaler med Scandic og Nordic Choice Hotell.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156664 to, 29 jun 2017 12:37:00 +0100 Fra avfall til ressurs http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156654 <p>I MEF-notat nummer 2, 2017 presenteres blant annet&nbsp;v&aring;r policy for bedre gjenvinning og avfallsh&aring;ndtering.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156654 to, 29 jun 2017 08:30:00 +0100 Endringer i arbeidsmiljøloven om arbeidstid og varsling http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156634 <p>Endringene trer i kraft 1. juli og&nbsp;gir mulighet for &aring; arbeide mellom klokken 21 og 23 p&aring; kvelden.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156634 on, 28 jun 2017 08:30:00 +0100 Skal du ta fagbrev i gjenvinningsfaget? http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156136 <p>MEF-skolen arrangerer eksamensforberedende kurs med oppstart i Oslo 7. september. Det er fortsatt ledige plasser, meld deg p&aring; n&aring;!</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156136 ti, 27 jun 2017 09:00:00 +0100 Arendalsuka 2017: Nye Veier AS - hva skjer? http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156603 <p>MEF inviterer til brunsjm&oslash;te og samferdselsdebatt med blant andre samferdselsministeren p&aring; Clarion Hotel Tyholmen, onsdag 16. august kl. 10.30-12.00.&nbsp;</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156603 ma, 26 jun 2017 08:30:00 +0100 Endringer i vannressursloven og jordloven http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156616 <p>Det innf&oslash;res meldeplikt for uttak av mer enn 100 m3/ d&oslash;gn for grunnvann, - men ingen endring for grunneiers rett til konsesjonsfritt &aring;&nbsp;bore etter vann til egen husholdning.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156616 fr, 23 jun 2017 15:16:00 +0100 Fortsatt mulig å bestille stand til Arctic Entrepreneur 2018 http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156607 <p>Over halvparten av standene er allerede bestilt. Bli med p&aring; vinterens viktigste m&oslash;teplass 23. &ndash; 25. januar 2018 - &nbsp;bestill din stand i dag!</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156607 to, 22 jun 2017 11:25:00 +0100 Ny portal med e-læringskurs til medlemspris http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156591 <p>Ta kurs n&aring;r det passer deg. Registrer deg i MEF-skolens nye nettportal.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156591 to, 22 jun 2017 08:30:00 +0100 Velkommen til skogdag 27. juni http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156589 <p>Det blir skogdag p&aring; Lillehammer med visning av ny lassb&aelig;rer; "OnTrack".</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156589 on, 21 jun 2017 09:27:00 +0100 CO2-fond for anleggsbransjen http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156575 <p>Regjeringen &oslash;nsker &aring; etablere et CO2-fond for n&aelig;ringslivets transporter. Her er informasjon om status for arbeidet.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156575 on, 21 jun 2017 08:30:00 +0100 Positive signaler fra Stortinget http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156574 <p>Viktig presisering fra transportkomiteen i behandlingen av NTP: Det m&aring; legges til rette for samferdselskontrakter tilpasset de mindre entrepren&oslash;rene.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156574 ti, 20 jun 2017 12:46:00 +0100 Utløper ditt sprengningssertifikat i nærmeste framtid? http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156519 <p>Sv&aelig;rt mange bergsprenger- og/eller bergsprengningsledersertifikat utl&oslash;per i l&oslash;pet av 2017. Meld deg p&aring; oppfriskningskurs n&aring;!</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156519 ma, 19 jun 2017 08:30:00 +0100 Ingen sektorlov for VA-tjenester nå http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156510 <p>Stortinget vil ikke p&aring;legge regjeringen &aring; igangsette arbeidet med en sektorlov for vann- og avl&oslash;pstjenester.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156510 fr, 16 jun 2017 10:12:00 +0100 MEF-prisen til Trond Johannesen http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156490 <p>Avtroppende administrerende direkt&oslash;r fikk prisen for sitt arbeid i MEF siden 1. august 2001.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156490 to, 15 jun 2017 09:27:00 +0100 Har du håndtert løsmasser med fremmede plantearter? http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156475 <p>Sweco er p&aring; jakt etter personer som har erfaring med fremmede plantearter fra ulike anleggsprosjekter.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156475 on, 14 jun 2017 09:45:00 +0100 Høstens kurskalender er klar http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156422 <p>MEF-skolen har aktuelle og nyttige kurs for hele bransjen. N&aring; er kalenderen for h&oslash;sten 2017 publisert.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156422 ti, 13 jun 2017 08:30:00 +0100 Nå kan du booke din stand på Arctic Entrepreneur 2018 http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156424 <p>P&aring;meldingsskjema for utstillere ble &aring;pnet i dag kl 14.00 F&oslash;rstemann til m&oslash;lla!</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156424 ma, 12 jun 2017 14:00:00 +0100 DiBKs kommende tilsyn i juni http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156308 <p>I juni har&nbsp;Direktoratet for byggkvalitet tilsyn med sentralt godkjente foretak i Trondheim, Notodden, Seljord, og flere steder rundt &oslash;vre del av Oslofjorden.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156308 fr, 09 jun 2017 08:00:00 +0100 Oppdatert kostnadsindeks for anleggsmaskiner http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156278 <p>Vedlagt er oppdatert indeks for&nbsp;mai 2017. Driftskostnadene<br />for anleggsmaskiner&nbsp;opp&nbsp;4,4 prosent.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156278 to, 08 jun 2017 08:00:00 +0100 Velkommen til anleggsmesse i Trondheim http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156305 <p>I helgen er det klart for MEFA2017 p&aring; Leangen travbane. Det blir aktiviteter og moro for b&aring;de store og sm&aring;. Velkommen!</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156305 on, 07 jun 2017 08:36:00 +0100 MEF positive til nye graveregler http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156291 <p>Nasjonale krav til gravedybder og fjerning av forringelsesgebyret er blant endringene regjeringen &oslash;nsker &aring; gj&oslash;re i ledningsforskriften.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156291 ti, 06 jun 2017 15:44:00 +0100 Har du 5 minutter? http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156250 <p>Alle MEF-medlemmer skal ha mottat en medlemsunders&oslash;kelse p&aring; e-post. Din tilbakemelding er viktig for oss og vi h&aring;per du har mulighet til &aring; svare.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156250 fr, 02 jun 2017 15:35:00 +0100 Book din stand på Loendagane http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156204 <p>Det er n&aring; mulig &aring; booke stand og hotellrom for utstillere p&aring; Loendagane 2017. F&oslash;rstemann til m&oslash;lla!</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156204 fr, 02 jun 2017 12:00:00 +0100 Ekstra kurs i Arbeidsvarsling - manuell trafikkdirigering http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156224 <p>Kurset&nbsp;gir&nbsp;innf&oslash;ring i manuell dirigering p&aring; offentlig veg.&nbsp;Det er satt opp et ekstra kurs i Evje 15. juni. P&aring;meldingsfrist 13. juni.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156224 fr, 02 jun 2017 10:16:00 +0100 Følger dere reglene? http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156178 <p>Listene Arbeidstilsynet bruker p&aring; tilsyn er tilgjengelig for alle. Ta en gjennomgang for &aring; v&aelig;re sikker p&aring; at alt er i orden p&aring; din arbeidsplass.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156178 to, 01 jun 2017 11:15:00 +0100 MEF i møte med samferdselsministeren http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156156 <p>Ministeren inviterte denne uken&nbsp;til innspillsm&oslash;te om fossilfrie anleggsplasser.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156156 on, 31 mai 2017 10:33:00 +0100 Nå kan du melde deg på Prosjektlederskolen http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156107 <p>P&aring; grunn av stor p&aring;gang har vi i &aring;r valgt &aring; kj&oslash;re to klasser p&aring; Prosjektlederskolen.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=156107 ma, 29 mai 2017 15:18:00 +0100