MEF Nyheter http://mef.no/ikbViewer/page/rss/nyheter/all Nyheter fra MEF Bli med MEF til Frankrike i september http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160698 <p>&Aring;rets veterantreff&nbsp;finner sted 19. &ndash; 26.&nbsp;september. Her kan du se en film som viser det vakre omr&aring;det vi skal bes&oslash;ke!</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160698 to, 22 feb 2018 11:06:00 +0100 Prosesskode 1 ndash; Grunnleggjande kurs http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160678 <p><span>Kurset gir ei grunnleggjande innf&oslash;ring i H&aring;ndbok R761 - Prosesskode 1. H&aring;ndboka er retta mot entrepren&oslash;rar som utf&oslash;rer oppdrag for Statens vegvesen.</span></p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160678 on, 21 feb 2018 09:35:00 +0100 Skal satse norsk http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160676 <p>Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen forsikrer at han vil legge til rette for norske veiarbeidsplasser.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160676 ti, 20 feb 2018 15:08:00 +0100 Meld deg på Arbeidsgiverdagen http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160630 <p><span>Arbeidsgiverdagen 22. mars skal v&aelig;re en arena for diskusjon, l&aelig;ring, formidling og kompetanseheving. Du m&aring; v&aelig;re medlem for &aring; delta.</span></p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160630 ma, 19 feb 2018 08:30:00 +0100 Oppfordrer kommunene til å rydde i ulovlige krav ved gravearbeid http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160631 <p>Kvalifiserte foretak opplever &aring; g&aring; glipp av oppdrag om gravearbeid p&aring; kommunale veier p&aring; grunn av ulovlige krav om sentral godkjenning. N&aring; sendes det ut brev til alle landets kommuner.&nbsp;</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160631 fr, 16 feb 2018 15:13:00 +0100 Vi vil ikke ha arbeidslivskriminalitet http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160629 <p><span>MEF jobber for &aring; forebygge arbeidslivskriminalitet. Har du mistanke om sosial dumping? Ikke n&oslash;l med &aring; kontakte oss.</span></p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160629 fr, 16 feb 2018 14:51:00 +0100 Kurs - Praktisk arbeidsrett http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160600 <p>Kurset gir en innf&oslash;ring i de viktigste reglene du som arbeidsgiver m&aring; v&aelig;re kjent med, og gode tips og r&aring;d til hvordan du f&oslash;lger opp dine ansatte innenfor lovens rammer.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160600 to, 15 feb 2018 12:33:00 +0100 Bli med MEF til vakre Provence http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160448 <p><span>&Aring;rets veterantreff&nbsp;</span><span>finner sted 19. &ndash; 26.&nbsp;</span><span>september. Du m&aring; ikke v&aelig;re pensjonist for &aring; delta, men du m&aring; v&aelig;re medlem i MEF.</span></p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160448 to, 15 feb 2018 10:00:00 +0100 Justervesenet justerte seg http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160581 <p><span>Mange maskinentrepren&oslash;rer har f&aring;tt avviksgebyr for hjullastervekter som ikke er godkjent. Til tross for at vektene kun er til internt bruk. N&aring; l&oslash;sner Justervesenet opp den strenge praksisen etter press fra MEF.</span></p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160581 to, 15 feb 2018 08:56:00 +0100 MEF tilbyr nettkurs http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160567 <p><span>Fordeler med nettkurs er at det kan utf&oslash;res n&aring;r det passer for bedriften, og at man n&aring;r ut til flere deltakere enn man gj&oslash;r ved et enkelt kurs.</span></p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160567 on, 14 feb 2018 12:55:00 +0100 Høring om Klimastrategi for 2030 http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160532 <p>MEF deltok p&aring; h&oslash;ring i Energi- og milj&oslash;komiteen denne uken. Der tok de opp utslippskutt i anleggsbransjen og skogens rolle i klimapolitikken.&nbsp;</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160532 ti, 13 feb 2018 13:01:00 +0100 Skal du delta på Vei og Anlegg 2018? http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160523 <p><span>MEF har forh&aring;ndsreservert rom for sine medlemsbedrifter p&aring; flere hoteller i Oslo sentrum 3. - 6. mai.&nbsp;</span></p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160523 ti, 13 feb 2018 09:18:00 +0100 Ny ressursgruppe for anleggsgartnerfaget http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160453 <p><span>En egen ressursgruppe i MEF skal kjempe anleggsgartnernes sak. - Vi &oslash;nsker &aring;<span>&nbsp;sikre best mulig vilk&aring;r for bedriftene og arbeide for &aring; heve statusen til faget.</span></span></p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160453 to, 08 feb 2018 12:08:00 +0100 Grunnopplæring i arbeidsmiljø - delvis nettbasert kurs http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160390 <p>Er du verneombud eller HMS-ansvarlig i bedriften? Meld deg p&aring; lovp&aring;lagt kurs som gir&nbsp;grunnleggende kompetanse i HMS-arbeid. Oppstart i slutten av februar.&nbsp;</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160390 ti, 06 feb 2018 12:15:00 +0100 Oppdatert kostnadsindeks for anleggsmaskiner http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160347 <p>Driftskostnadene for anleggsmaskiner har g&aring;tt opp 3,9 prosent det siste &aring;ret.&nbsp;</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160347 ti, 06 feb 2018 08:00:00 +0100 Ansvarsretts-kalkulator http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160341 <p>Direktoratet for byggkvalitet lanserer ny veiviser som hjelper foretak &aring; finne ut om de kan erkl&aelig;re ansvar i et konkret byggeprosjekt.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160341 ma, 05 feb 2018 08:00:00 +0100 Krisetelefon for våre medlemmer http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160340 <p>N&aring;r krisen er der - ring 948 20 948.&nbsp;</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160340 fr, 02 feb 2018 13:29:00 +0100 Juridisk kurs i tekniske beskrivelser - NS3420 og prosesskoden http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160310 <p><span>Dette er et praktisk rettet kurs&nbsp;som gir grunnleggende innf&oslash;ring mellom det faglige i NS 3420 mot jussen i kontraksstandardene. Kurset arrangeres i Trondheim 7. mars.&nbsp;</span></p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160310 to, 01 feb 2018 12:38:00 +0100 Presentasjoner fra Arctic Entrepreneur http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160301 <p>Her kan dere laste ned presentasjonene fra de ulike fagseminarene p&aring; vinterens store m&oslash;teplass.&nbsp;</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160301 to, 01 feb 2018 10:47:00 +0100 MEFs innspill til statsbudsjettet for 2019 http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160266 <p>Tiltak mot overvann&nbsp;og satsing p&aring; yrkesfag er to av sakene MEF mener det b&oslash;r satses p&aring; i kommende statsbudsjett.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160266 to, 01 feb 2018 09:00:00 +0100 Fortsatt ledige hotellrom til Vei og Anlegg 2018 http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160274 <p><span>MEF har forh&aring;ndsreservert rom for sine medlemsbedrifter p&aring; flere hoteller i Oslo sentrum 3. - 6. mai.</span></p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160274 on, 31 jan 2018 16:02:00 +0100 Invitasjon til årsmøte for skogavdelingen http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160256 <p>L&oslash;rdag 10. mars blir det &aring;rsm&oslash;te og fagtreff p&aring; Scandic Park Hotell i Sandefjord. Velkommen!</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160256 on, 31 jan 2018 10:59:00 +0100 ndash; Vær strategiske http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160232 <p><span>Un&oslash;dvendig slurv f&oslash;rer til at entrepren&oslash;rer ikke bare taper penger, men ender opp i rettsapparatet. Det gjelder &aring; unng&aring; de klassiske fallgruvene.</span></p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160232 on, 31 jan 2018 10:00:00 +0100 Torsdag på Arctic Entrepreneur http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160220 <p>Her kan du laste ned alle presentasjonene fra seminar og kurs torsdag 25. januar.&nbsp;</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160220 ti, 30 jan 2018 12:57:00 +0100 Onsdag på Arctic Entrepreneur http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160210 <p>Her kan du laste ned presentasjonene fra seminarene onsdag 24. januar.&nbsp;</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160210 ti, 30 jan 2018 11:51:00 +0100 Tirsdag på Arctic Entrepreneur http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160165 <p>Her kan du laste ned alle presentasjonene fra seminarene tirsdag 23. januar.&nbsp;</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160165 ti, 30 jan 2018 11:00:00 +0100 Tilbake til saken, Solvik-Olsen http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160198 <p><span>- Det er betegnende at samferdselsminister Solvik-Olsen i sitt svar bruker mye spalteplass p&aring; &aring; omtale alt annet enn fylkesvegene, skriver Julie Brodtkorb i dette innlegget.</span></p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160198 ti, 30 jan 2018 09:53:00 +0100 Meld deg på Byggavfalls-konferansen 2018 http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160186 <p>Konferansen arrangeres i Oslo 31. januar - 1. februar og &aring;pnes av v&aring;r egen Julie Brodtkorb.&nbsp;</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160186 ma, 29 jan 2018 15:52:00 +0100 Balanserte anskaffelser gjennom dialog http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160184 <p>Difi inviterer til felles kurs for leverand&oslash;rer og byggherrer. Kurset bruker dialog for &aring; forbedre hele anskaffelsesprosessen fra tidligfase til kontraktsoppf&oslash;lging.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160184 ma, 29 jan 2018 15:32:00 +0100 Meld deg på kurset Jus i entreprisekontrakter http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160167 <p>Vi arrangerer kurs i Krager&oslash; 15. februar. P&aring;meldingsfrist er allerede 1. februar!</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160167 ma, 29 jan 2018 09:49:00 +0100 Kampanje på smøremidler http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160136 <p>MEFs avtale med Circle K omfatter drivstoffkj&oslash;p p&aring; kort, bulk, sm&oslash;reolje og kjemiprodukter. N&aring; har FUCHS en spesiell kampanje ut januar.&nbsp;</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160136 fr, 26 jan 2018 13:19:00 +0100 Kostnadsindeks for lastebil http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160132 <p>Norges Lastebileier-Forbund forvalter kostnadsindeksen for lastebil i samarbeid med SSB. MEF-medlemmer kan abonnere p&aring; tjenesten.&nbsp;</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160132 fr, 26 jan 2018 11:04:00 +0100 Volda Maskin er årets lærebedrift http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160111 <p><span>Kunnskapsminister Jan Tore Sanner delte ut den gjeve prisen p&aring; Arctic Entrepreneur onsdag.&nbsp;</span></p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160111 to, 25 jan 2018 08:36:00 +0100 Dag 2 av Arctic Entrepreneur http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160044 <p>I dag k&aring;rer vi &Aring;rets l&aelig;rebedrift i utstillingshallen kl 15.10 etter de faglige seminarene. I tillegg blir vi underholdt av Team Bachstad.&nbsp;Velkommen!</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160044 on, 24 jan 2018 08:00:00 +0100 Arctic Entrepreneur er i gang http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160043 <p>Vi har &aring;pnet d&oslash;rene til Quben ved Gardermoen og gleder oss til &aring; &oslash;nske velkommen til tre dager med seminar, utstilling og sosialt samv&aelig;r!</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160043 ti, 23 jan 2018 08:00:00 +0100 Kunnskapsministeren kommer til Arctic Entrepreneur http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160057 <p>Jan Tore Sanner kommer for &aring; dele ut prisen til &Aring;rets l&aelig;rebedrift 2017 onsdag kl 15.00.&nbsp;</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160057 ma, 22 jan 2018 11:40:00 +0100 Vi vil ikke ha arbeidslivskriminalitet http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160045 <p>MEF jobber for &aring; forebygge arbeidslivskriminalitet. Har du mistanke om sosial dumping? Ikke n&oslash;l med &aring; kontakte oss.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160045 ma, 22 jan 2018 08:00:00 +0100 MEF på høring i Arbeids- og sosialkomiteen http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160031 <p>MEF er opptatt av et seri&oslash;st arbeidsliv der det er konkurranse p&aring; like vilk&aring;r, der fast ansettelse er hovedregelen og som gir det beste utgangspunktet for fagoppl&aelig;ring og utvikling&nbsp; av et robust anleggsmarked.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=160031 fr, 19 jan 2018 16:17:00 +0100 Bli med og opplev quot;det gode livquot; i Provence http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159987 <p>&Aring;rets veterantreff&nbsp;finner sted i Aix en Provence 19. &ndash; 26.&nbsp;september. Du m&aring; ikke v&aelig;re pensjonist for &aring; delta, men du m&aring; v&aelig;re medlem i MEF.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159987 to, 18 jan 2018 12:02:00 +0100 Trenger du hotellrom til Vei og Anlegg 2018? http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159984 <p><span>MEF har forh&aring;ndsreservert rom for sine medlemsbedrifter p&aring; flere hoteller i Oslo sentrum 3. - 6. mai.</span></p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159984 to, 18 jan 2018 10:25:00 +0100 MEF i høring på Stortinget http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159941 <p>Fagsjef Sverre Huse-Fagerlie la fram MEFs innspill til&nbsp;Stortingsmelding nr.&nbsp;45 &laquo;Avfall som ressurs&raquo; for Energi- og milj&oslash;komiteen&nbsp;denne uken.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159941 on, 17 jan 2018 09:00:00 +0100 Lær å foreta risikovurdering av anleggsarbeid http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159922 <p><span>Kurset gir innf&oslash;ring i hvordan man skal foreta en risikovurdering og utf&oslash;re sikker jobbanalyse. Meld deg p&aring; kurs i dag!</span></p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159922 ti, 16 jan 2018 13:08:00 +0100 Solvik-Olsens viktigste veivalg http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159895 <p>Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har gode sjanser til &aring; bli en av v&aring;re mest ruvende samferdselsministre. Hvor h&oslash;yt han havner p&aring; adelskalenderen avhenger av hans kanskje aller viktigste veivalg.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159895 ti, 16 jan 2018 09:30:00 +0100 Forventer fortgang i overvannsarbeidet http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159886 <p>Regjeringen synes endelig &aring; ha forst&aring;tt at det haster &aring; styrke arbeidet med overvann.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159886 ma, 15 jan 2018 13:31:00 +0100 Når kundene blir for dumme http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159819 <p>Julie Brodtkorb svarer Geomatikk: Monopolets tid burde tilh&oslash;rt fortiden.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159819 lø, 13 jan 2018 08:00:00 +0100 Team Bachstad kommer på Arctic Entrepreneur http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159853 <p><span>&Oslash;ystein Bache og Rune Gokstad har lagd tv-serie av at de har reist verden rundt i utrangerte kj&oslash;ret&oslash;y. Onsdag 24. januar st&aring;r de p&aring; scenen i The Qube!</span></p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159853 fr, 12 jan 2018 11:07:00 +0100 Endringer i arbeidsmiljø-forskriftene fra 1. januar http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159837 <p>Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt endringer i arbeidsmilj&oslash;forskriftene. Endringene gjelder fra 1. januar 2018.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159837 fr, 12 jan 2018 08:30:00 +0100 Kurs i Arbeidsvarsling på engelsk http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159823 <p>Vi&nbsp;arrangerer&nbsp;kurs i Stavanger 2. februar: Roadwork Safety, Manual N301E - Work on and along roads. P&aring;meldingsfrist 19. januar!</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159823 to, 11 jan 2018 12:18:00 +0100 Vannet flommer over mens regjeringen utreder http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159822 <p>Regjeringen har enda til gode &aring; komme med tydelige forslag for &aring; h&aring;ndtere overvannsutfordringene i byer og tettsteder. &ndash; Er utfordringene overhodet alvorlige nok for regjeringen, sp&oslash;r Julie Brodtkorb.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159822 to, 11 jan 2018 11:26:00 +0100 Oppdatert skogsmaskinindeks for 4. kvartal 2017 http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159820 <p>Driftskostnadene for skogsmaskiner har g&aring;tt opp 4,4 prosent det siste &aring;ret.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159820 to, 11 jan 2018 09:29:00 +0100 Nytt utseende på HMS-kort http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159813 <p><span>HMS-kortene for bygg og anlegg f&aring;r nytt utseende fra januar 2018. Det er ingen endringer i kravene til HMS-kort. Eksisterende HMS-kort er gyldige frem til utl&oslash;psdato. En ny og enklere bestillingsl&oslash;sning er ogs&aring; snart klar.</span></p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159813 on, 10 jan 2018 15:02:00 +0100 Bli med på Arbeidsgiverdagen 22. mars http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159810 <p><span>MEF &oslash;nsker &aring; skape en arena for diskusjon, l&aelig;ring, formidling og kompetanseheving, og styrke bedriftenes kunnskap om arbeidsgiverrollen.</span></p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159810 on, 10 jan 2018 14:46:00 +0100 Kurs i NS 3420: Anleggsdelen - grunnleggende http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159790 <p><span>Kurset gir grunnleggende innf&oslash;ring i en av de viktigste standarder innenfor bygg- og anleggsn&aelig;ringen. Kurs i Sandefjord i januar.&nbsp;Meld deg p&aring; i dag!</span></p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159790 ti, 09 jan 2018 15:44:00 +0100 HMS og KS til tusen http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159766 <p><span>MEFs nye KS- og HMS-system har v&aelig;rt en suksess. Rett f&oslash;r jul tok bedrift nr. 1000 i bruk systemet. Det ble feiret med marsipankake midt i skogen.</span></p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159766 ma, 08 jan 2018 10:04:00 +0100 Når gammelmonopolistene svekker vår beredskap http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159702 <p>MEFs Julie Brodtkorb har i dag et innlegg i Finansavisen om Telenor og Geomatikk.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159702 to, 04 jan 2018 11:02:00 +0100 Ledig stilling i Finnmark http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159693 <p>Vi s&oslash;ker ny Distriktssjef med kontorsted i Alta. Vil du bli v&aring;r nye kollega? S&oslash;knadsfrist 26. januar.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159693 to, 04 jan 2018 09:57:00 +0100 Ny funksjonalitet i KSMEF http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159656 <p>Siste oppdatering gir en bedre l&oslash;sning for &laquo;elektronisk&raquo; f&oslash;ring av mannskapslister, jamf&oslash;r krav i byggherreforskriften.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159656 to, 04 jan 2018 08:00:00 +0100 Organisasjons-endringer i MEF http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159626 <p>Hovedstyret har vedtatt at de &oslash;nsket en sammensl&aring;ing av avdelinger slik at det ble f&aelig;rre sjefer, og flere som jobber ut mot medlemmene.&nbsp;</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159626 on, 03 jan 2018 12:08:00 +0100 Oppdatert kostnadsindeks for anleggsmaskiner http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159577 <p>Her er oppdatert indeks for desember. Driftskostnadene for anleggsmaskiner &oslash;kte med 3,9% i 2017</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159577 on, 03 jan 2018 08:00:00 +0100 Gratis kurs på Arctic Entrepreneur http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159550 <p>Vi arrangerer gratis kurs for medlemmer og til sterkt rabattert pris for ikke-medlemmer.&nbsp; Jus i entreprisekontrakter torsdag 25. januar fra 09.00 - 15.00. Meld deg p&aring; n&aring;!</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159550 ti, 02 jan 2018 09:24:00 +0100 Godt nyttår http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159518 <p>Vi &oslash;nsker alle v&aring;re medlemmer og samarbeidspartnere et godt nytt &aring;r.&nbsp;</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159518 to, 28 des 2017 12:50:00 +0100 Meld deg på arbeidsvarslingskurs http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159516 <p><span>Vi kj&oslash;rer lovp&aring;lagt kurs i arbeidsvarsling i Mosj&oslash;en, Sandefjord og Narvik i januar. P&aring;meldingsfrist allerede 2. januar.&nbsp;</span></p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159516 to, 28 des 2017 09:00:00 +0100 Konferanse om byggeråstoffer http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159514 <p>Norsk Bergindustri, MEF og Akershus fylkeskommune inviterer medlemmer, offentlige saksbehandlere og andre interes&shy;serte til konferanse 31. januar.&nbsp;&nbsp;</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159514 on, 27 des 2017 09:00:00 +0100 Lønnsom satsing på fylkesvei http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159477 <p>Ny rapport viser at det &aring; redusere forfallet p&aring; fylkesveiene kan gi samfunns&oslash;konomiske gevinster p&aring; om lag 12 milliarder kroner.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159477 ti, 26 des 2017 09:00:00 +0100 God jul http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159437 <p>Vi &oslash;nsker alle v&aring;re medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt &aring;r!</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159437 to, 21 des 2017 12:50:00 +0100 Avtale med Parat/YS http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159487 <p>MEF og Parat/YS har signert protokoll om partsforhold p&aring; Anleggsoverenskomsten for maskinentrepren&oslash;rer gjeldende fra 30. november 2017.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159487 to, 21 des 2017 12:19:00 +0100 Ny samarbeidsavtale om kurs innen gjenvinning http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159483 <p>MEF-skolen har inng&aring;tt en samarbeidsavtale med Nomiko om kurs innen gjenvinningsfaget. Som medlem i MEF f&aring;r du 10% rabatt p&aring; alle kurs.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159483 to, 21 des 2017 10:50:00 +0100 Julegave fra Circle K http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159480 <p>Gode kunder av Circle K f&aring;r gavekort p&aring; Koppen 2018.&nbsp;</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159480 to, 21 des 2017 10:03:00 +0100 Skal du ta fagbrev i gjenvinningsfaget? http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159436 <p><span>MEF-skolen arrangerer eksamensforberedende kurs med oppstart i Oslo 26. januar. Meld deg p&aring; n&aring;!</span></p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159436 to, 21 des 2017 08:00:00 +0100 Bli med MEF til vakre Provence http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159393 <p><span>Neste &aring;rs<span> veterantreff </span>finner sted 19. &ndash; 26. <span>september. Du m&aring; ikke v&aelig;re pensjonist for &aring; delta, men du m&aring; v&aelig;re medlem i MEF.</span></span></p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159393 on, 20 des 2017 08:40:00 +0100 Har bedriften din fagkompetanse? http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159434 <p>MEF-skolen og OKAB etterutdanner anleggsbransjen, slik at flere kan ta fagbrev. Vi starter opp med&nbsp;<span>eksamensforberedende kurs flere steder i landet i januar.&nbsp;</span></p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159434 ti, 19 des 2017 14:43:00 +0100 Forbedring av tjenester levert av Geomatikk AS http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159388 <p><span>Telenor, MEF og Geomatikk samarbeider for &aring; forenkle hverdagen til entrepren&oslash;rene i v&aring;re bransjer.&nbsp;&nbsp;</span></p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159388 ti, 19 des 2017 09:22:00 +0100 La oss satse på vann i Norge http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159316 <p>Toril Hofshagen, direkt&oslash;r i Norsk Vann, holder innlegg p&aring; Arctic Entrepreneur 2018 om vannbransjen og dens utvikling.&nbsp;</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159316 to, 14 des 2017 12:05:00 +0100 Oppdatering på tunneldriving http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159275 <p>MEF har mottatt en teknisk oppdatering p&aring; tunneldriving fra Statens vegvesen.&nbsp;</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159275 on, 13 des 2017 08:00:00 +0100 Nytt fagbrevkurs for skogsoperatører http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159273 <p>De aller fleste av Norges godt over 600 skogsmaskinf&oslash;rere er sv&aelig;rt dyktige praktikere i faget sitt, men, mange av dem liker ikke &aring; lese pensum eller &aring; skrive eksamensoppgaver.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159273 ti, 12 des 2017 14:27:00 +0100 Kurskalenderen for vinteren 2018 er klar http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159239 <p>Planlegger du, eller andre i din bedrift, &aring; g&aring; p&aring; kurs i vinter? Vi anbefaler at du melder deg p&aring; MEF-skolens kurs allerede n&aring;, da det er kort p&aring;meldingsfrist.&nbsp;</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159239 ma, 11 des 2017 13:26:00 +0100 Hvem blir årets lærebedrift? http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159235 <p>&Aring;rets l&aelig;rebedrift 2017 skal k&aring;res p&aring; Arctic Entrepreneur i januar.&nbsp;Kunnskapsminister Torbj&oslash;rn R&oslash;e Isaksen skal dele ut&nbsp;den gjeve prisen.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159235 ma, 11 des 2017 10:10:00 +0100 Kåring av årets lærebedrift 2017 http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159211 <p><span>MEF &oslash;nsker&nbsp;&aring; premiere foretak som i s&aelig;rlig grad har utmerket seg i sitt arbeid med oppf&oslash;lging av l&aelig;rlinger og/eller l&aelig;rekandidater. Her kan dere lese om&nbsp;Jan Opg&aring;rd AS&nbsp;som er den siste&nbsp;nominerte bedriften.</span></p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159211 fr, 08 des 2017 13:43:00 +0100 Vinterens største møteplass http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159163 <p>Over 700 personer har n&aring; meldt seg p&aring; vinterens store arrangement Arctic Entrepreneur 2018.&nbsp;<span>Det blir stor utstilling, kurs,&nbsp;seminarer og middager med underholdning. Meld deg p&aring; du ogs&aring;!</span></p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159163 to, 07 des 2017 12:07:00 +0100 Oppdatert kostnadsindeks for anleggsmaskiner http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159079 <p>Driftskostnadene for anleggsmaskiner &oslash;kte med 4,9 % det siste &aring;ret.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159079 to, 07 des 2017 09:00:00 +0100 Kritisk til Vegvesenets konkurranse-avlysninger http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159075 <p>Julie Brodtkorb&nbsp;reagerer sterkt p&aring; at Statens vegvesen velger &aring; avlyse flere anbudskonkurranser knyttet til drift og vedlikehold.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=159075 on, 06 des 2017 13:06:00 +0100 Meld deg på Arbeidsgiverdagen 22. mars 2018 http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158966 <p>MEF &oslash;nsker &aring; skape en arena for diskusjon, l&aelig;ring, formidling og kompetanseheving, og styrke bedriftenes kunnskap om arbeidsgiverrollen.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158966 on, 06 des 2017 09:00:00 +0100 Kåring av årets lærebedrift 2017 http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158953 <p><span>MEF &oslash;nsker&nbsp;&aring; premiere foretak som i s&aelig;rlig grad har utmerket seg i sitt arbeid med oppf&oslash;lging av l&aelig;rlinger og/eller l&aelig;rekandidater. Her kan dere lese om Volda Maskin AS som er nominert.</span></p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158953 ti, 05 des 2017 09:00:00 +0100 MEF jubler: quot;Avskiltingenquot; er avlyst http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158957 <p><span>Regjeringen har snudd. Maskinentrepren&oslash;rer f&aring;r beholde sin sentrale godkjenning, selv om de mangler ingeni&oslash;rkompetanse. Dessuten settes en stopper for kommunenes praksis om &aring; kreve sentral godkjenning p&aring; et visst niv&aring; for &aring; jobbe i kommunen.</span></p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158957 ma, 04 des 2017 12:52:00 +0100 MEF er der du er http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158945 <p>Det er flere fordeler ved &aring; v&aelig;re medlem i MEF. En av de er at vi har regionkontorer over hele landet. Det betyr at du har r&aring;dgivere og kontaktpersoner som kjenner deg og ditt n&aelig;rmilj&oslash;.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158945 fr, 01 des 2017 13:03:00 +0100 Fremtidens brobyggere i Kongsberg http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158935 <p>51 fjerdeklassinger fikk omvisning med OKAB og flere lokale entrepren&oslash;rer i g&aring;r. Og&nbsp;det takket v&aelig;re godt samarbeid, ildsjeler og positiv innstilling.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158935 to, 30 nov 2017 12:22:00 +0100 Kunnskapsministeren til Arctic Entrepreneur http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158928 <p>Torbj&oslash;rn R&oslash;e Isaksen deler ut pris til &Aring;rets l&aelig;rebedrift onsdag 24. januar i the Qube.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158928 to, 30 nov 2017 11:22:00 +0100 Circle K setter ned veiledende pris http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158916 <p>Flertallet av norske bilister &oslash;nsker &aring; fylle drivstoff n&aring;r det passer dem best, fremfor &aring; styre etter bestemte dager der prisen er lav.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158916 on, 29 nov 2017 14:58:00 +0100 Enklere regler om ledninger i vei http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158915 <p>Fra &aring;rsskiftet blir det enklere og billigere for de som jobber med ledninger i grunnen. Nye, landsdekkende regler innf&oslash;res.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158915 on, 29 nov 2017 13:29:00 +0100 Kåring av årets lærebedrift 2017 http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158880 <p>MEF &oslash;nsker&nbsp;&aring; premiere foretak som i s&aelig;rlig grad har utmerket seg i sitt arbeid med oppf&oslash;lging av l&aelig;rlinger og/eller l&aelig;rekandidater. Her kan dere lese om&nbsp;Rivenes AS som er nominert.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158880 ma, 27 nov 2017 10:00:00 +0100 Manglende HMS-kort gir gebyr http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158879 <p>Arbeidstilsynet reagerer strengere ved brudd p&aring; plikten til &aring; ha HMS-kort. Virksomheter som bryter HMS-kortplikten risikerer n&aring; &aring; f&aring; gebyr p&aring; minst 10.000 kroner.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158879 fr, 24 nov 2017 09:31:00 +0100 Endring av krav til generelle arbeidsvarslings-planer http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158629 <p align="LEFT">Det &aring;pnes opp for at generelle arbeidsvarslingsplaner kan ha gyldighet opptil to kalender&aring;r av gangen.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158629 fr, 24 nov 2017 08:00:00 +0100 Få ledige stands igjen på Arctic Entrepreneur http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158870 <p>N&aring; er det kun syv ledige stands igjen p&aring; vinterens store m&oslash;teplass i The Qube ved Gardermoen 23. - 25. januar. Book din plass i dag!</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158870 to, 23 nov 2017 12:50:00 +0100 Statsbudsjett i havn http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158856 <p>I g&aring;r&nbsp;ble de borgerlige partiene enige om statsbudsjettet. Her kan du lese&nbsp;hva som er aktuelt for&nbsp;v&aring;r&nbsp;bransje.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158856 to, 23 nov 2017 08:07:00 +0100 Videreutvikling av MEF-skolens kurs http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158843 <p>MEF-skolen skal til enhver tid v&aelig;re fremtidsrettet og en p&aring;driver for teknologisk utvikling hos v&aring;re medlemmer. N&aring; utvikles det&nbsp;e-l&aelig;ringskurs.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158843 on, 22 nov 2017 12:09:00 +0100 Kåring av årets lærebedrift 2017 http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158836 <p>MEF &oslash;nsker&nbsp;&aring; premiere foretak som i s&aelig;rlig grad har utmerket seg i sitt arbeid med oppf&oslash;lging av l&aelig;rlinger og/eller l&aelig;rekandidater. Her kan dere lese om&nbsp;H&aelig;hre Entrepren&oslash;r som er nominert.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158836 on, 22 nov 2017 12:00:00 +0100 Invitasjon til medlemsmøte for skogavdelingen http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158828 <p><span>Skogsentrepren&oslash;rer og samarbeidspartnere er invitert til </span>&aring;pent medlemsm&oslash;te p&aring; Bamsrudl&aring;ven, Mysen 18. januar 2018. V<span>i &oslash;nsker ogs&aring; entrepren&oslash;rer som ikke er medlem i MEF velkommen.</span></p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158828 ti, 21 nov 2017 09:09:00 +0100 Hvordan utvikle kontrakter for drift av vei http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158797 <p>Nye Veier &oslash;nsker innspill og inviterer derfor&nbsp;til leverand&oslash;rdag p&aring; Gardermoen 6. desember.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158797 ti, 21 nov 2017 08:00:00 +0100 Avskilter de mest erfarne http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158792 <p>Bent Arne Aasli har jobbet med vann og avl&oslash;p siden han var 16 &aring;r. N&aring; mener regjeringen han ikke er kvalifisert til &aring; gj&oslash;re jobben sin fordi han ikke har nok studiepoeng.</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158792 ma, 20 nov 2017 08:52:00 +0100 Over 500 påmeldte til Arctic Entrepreneur http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158780 <p>Vinterens store&nbsp;m&oslash;teplass for bransjen blir p&aring; The Qube ved Gardermoen 23.-25. januar. Det er forsatt plass til mange flere!</p> http://mef.no/ikbViewer/page/mef/startside/nyhet?p_document_id=158780 to, 16 nov 2017 12:37:00 +0100